· Zaloguj się · ISSN 2083-8824
Konto
E-wokandy
Sygnatura:

Miasto:

Regulacje prawne

Aktualności

A A A

Batalia o dochody JST czyli gra o 8 miliardów rocznie

            Walka JST o dochody trwa nieustannie od wprowadzenia obecnego podziału terytorialnego. Gminy, powiaty i województwa dążą do zwiększenia udziału w podatkach PIT, zniesienia lub podwyższenia janosikowego, wprowadzenia nowych podatków lokalnych oraz wyższych rekompensat za zadania zlecone przez administracje centralną.

            Główne założenia proponowanej ustawy to: wprowadzenie subwencji ekologicznej, zwiększenie udziału w podatku od osób fizycznych (PIT) oraz przywrócenie rekompensat za zwiększenie wydatków spowodowanych decyzjami Rady Ministrów lub działalnością prawodawczą Sejmu. W praktyce zmiany oznaczałyby przesunięcie środków z budżetu centralnego do budżetu JST. W liczbach bezwzględnych projekt wygląda następująco:

  • Zwiększenie udziału gmin w podatku PIT z 39,34% do 48,78%
  • Zwiększenie udziału powiatów w podatku PIT z 10,25% do 13,03%
  • Zwiększenie udziału województw w podatku PIT z 1,60% do 2.3%

         Związki samorządowców proponują wprowadzenie subwencji ogólnej dla gmin, na terenie których występują prawnie chronione obiekty lub obszary o szczególnych walorach przyrodniczych, co ogranicza lokalne możliwości rozwojowe. W opinii autorów zmiana spowoduje, że część funduszy ze środków zwrotnych nie zostanie skierowana razem z PIT-em do gmin podmiejskich, ale bezpośrednio do gmin, które z racji terenów chronionych nie mogą wydać pozwolenia na budowę na tych terenach i uzyskać podatku od nieruchomości.

         Jednak najbardziej korzystnym, w perspektywie długoterminowej, ma być propozycja przywrócenia zasady rekompensowania ubytków w dochodach własnych JST będących skutkiem zmian w ustawie.

         Według samorządowców wprowadzenie projektu dałoby JST, a przede wszystkim gminom ponad 8 miliardów dodatkowych środków rocznie. Autorzy projektu tłumaczą, że środki finansowe, które są ograniczane przez władze centralne, głównie odbijają się na poziomie dokonywanych inwestycji długoterminowych w infrastrukturę i środowisko

         By posłowie zajęli się projektem ustawy ZMP, ZGW i ZPP muszą do 6 sierpnia zebrać 1 milion podpisów pod proponowanym projektem. Do tej pory projekt oprócz poparcia samorządów zdobył uznanie byłego przewodniczącego PE prof. Jerzego Buzka oraz kancelarii Prezydenta RP. Informacje o projekcie są dostępne pod stroną internetową stawka8mld.pl

 

 
Tagi: JST, Marszałek Sejmu, podatek, Prezydent RP, samorządy
Autor: K.CH.
Data: 27 lipca 2012