· Zaloguj się · ISSN 2083-8824
Konto
E-wokandy
Sygnatura:

Miasto:

Regulacje prawne

Aktualności

A A A

NSA: zakaz rejestracji samochodów z kierownicą po prawej stronie

            Sąd argumentował swoją decyzję interesem publicznym, a w szczególności ochroną bezpieczeństwa, którego jego zdaniem stanowią nadrzędny interes publiczny. Sędziowie przywołali wyrok ETS z 2007 roku, w którym luksemburski sąd orzekł, że swoboda przepływu towarów może zostać ograniczona ze względu na nadrzędny interes ogólny w tym bezpieczeństwo drogowe. W uzasadnieniu do wyroku sędziowie stwierdzili, że dopuszczenie do ruchu aut z kierownicą po prawej stronie zwiększyłoby wypadkowość na polskich drogach.

            Wyrok jest istotny nie tylko dla importerów samochodów i organów administracji zajmujących się rejestracją i homologacją pojazdów, ale również dla budżetu. W 2011 roku Komisja Europejska wniosła skargę na Polskę do ETS z powodu naruszenia zobowiązań traktatowych – przejawiających się niedopuszczaniem do ruchu samochodów z Anglii i Malty. Zdaniem Komisji Polska naruszyła swobodę przepływu towarów, a naruszenie ma charakter stały i nieproporcjonalny do zagrożeń.

            Sprawa trafiła do NSA po wniesieniu odwołania od wyroku WSA w Warszawie przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Czaplinku, który chciał zarejestrować śmieciarkę z układem kierowniczym po prawej stronie. NSA podzielił zdanie sądu niższej instancji. Sąd potwierdził, że decyzja o dopuszczeniu do ruchu pojazdów niestandardowych i specjalnych pozostaje decyzją o charakterze uznaniowym. Organ wydając decyzję powinien brać pod uwagę ważny interes społeczny, a w tym wypadku ochrona życia, zdrowia i mienia jest interesem nadrzędnym nad swobodą wyboru rodzaju pojazdu.

            Wyrok nie oznacza całkowitego zakazu rejestracji pojazdów, w których oryginalnie zamontowano kierownice po prawej stronie. Obecnie w Ministerstwie Transportu kończą się pracę nad nowelizacją ustawy Prawo o ruchu drogowym. Projekt zakłada dopuszczenie pojazdów, w których układ kierowniczy został przeniesiony na lewą stronę.

            Ostateczną decyzję w tej sprawie podejmie na początku przyszłego roku Trybunał Sprawiedliwości UE. Do tej pory wyrok prawomocny NSA pozostaje w mocy.

Sygnatura: I OSK 1031/11
Tagi: bezpieczeństwo, ministerstwo, NSA, Trybunał Sprawiedliwości UE, wyrok
Autor: K.CH.
Data: 28 lipca 2012