· Zaloguj się · ISSN 2083-8824
Konto
E-wokandy
Sygnatura:

Miasto:

Regulacje prawne

Aktualności

A A A

Tylko grzywna za niezarejestrowane czasopismo.

   Wydawanie dziennika lub czasopisma niezarejestrowanego nie będzie już podlegało karze ograniczenia wolności. Takie założenie przewiduje projekt nowelizacji ustawy Prawo prasowe, który przedstawiła sejmowa komisja ustawodawcza.

   W projekcie zasugerowano znowelizowanie art. 45 ustawy poprzez zmianę sankcji z grzywny albo ograniczenia wolności na samą grzywnę. Dodano również art. 49b, zgodnie z którym kara będzie orzekana na podstawie kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia . Obecnie orzekanie następuje w trybie przepisów większego wymiaru: kodeksu postępowania karnego.

   Nowelizacja ma na celu wykonanie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 14 grudnia 2011 r. Trybunał uznał w nim, że art. 45 ustawy jest niezgodny z Konstytucją RP w zakresie, w jakim wprowadza odpowiedzialność karną za wydawanie czasopisma drukowanego bez rejestracji.
Tagi: grzywna, nowelizacja, prawo prasowe, Trybunał Konstytucyjny
Autor: A.K.
Data: 02 sierpnia 2012