· Zaloguj się · ISSN 2083-8824
Konto
E-wokandy
Sygnatura:

Miasto:

Regulacje prawne

Aktualności

A A A

Nowelizacja prawa do nieruchomości

            Obowiązek udostępnienia nieruchomości gruntowej

    Ustawa o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami z 24 września 2010 r., istotnie poszerza prawa przedsiębiorstw dostarczających media. Nowelizacja zmienia przede wszystkim dwa aspekty dotyczące prawa do nieruchomości. Jeden dotyczy obowiązku udostępniania nieruchomości w celu konserwacji urządzeń przesyłowych, drugi zmienia proces wywłaszczenia osób z nieruchomości.
   Nowelizacja przewiduje, że w razie awarii pracownicy przedsiębiorstw energetycznych, gazowych i wodociągowych będą mogli wejść na prywatną posesję celem usunięcia przyczyny awarii. Nie będzie od nich wymagana zgoda ani właściciela czy użytkownika gruntu, ani urzędu. Jeżeli prace będą się przedłużały, przedsiębiorca ingerujący w prawa własności będzie zobowiązany wystąpić o wydanie decyzji na czasowe zajęcie nieruchomości. Jeżeli przedsiębiorca nie dopełni obowiązku, zostanie na niego nałożona kara administracyjna w wysokości pięciu tysięcy złotych za każdy dzień zwłoki.
    Właściciel, który zostanie zmuszony do udostępnienia nieruchomości uzyska roszczenie o odszkodowanie za czas, w którym jego prawa zostały ograniczone. Jeżeli firma dokonująca remontu albo konserwacji dokona znisczeń na terenie gruntu, np. zniszczy ogród, chodnik czy ogrodzenie, właściciel albo osoba uprawniona będzie mogła się ubiegać o rekompensatę na drodze administracyjnej. Do nowelizacji właściciel, użytkownik wieczysty albo użytkownik musieli dochodzić odszkodowań w postępowaniu cywilnym, które jest procesem długim, a przez to kosztownym. Twórcy nowelizacji zapowiedzieli, że obecnie uzyskanie rekompensaty nie powinno trwać dłużej niż 6 miesięcy.Strona: [1] 2 czytaj dalej »


Tagi: biurokracja, NIP. PESEL, urzędy skarbowe, ZUS
Autor: K. Ch.
Data: 27 listopada 2010