· Zaloguj się · ISSN 2083-8824
Konto
E-wokandy
Sygnatura:

Miasto:

Regulacje prawne

Aktualności

A A A

Senatorowie chcą zakazać sprzedaży alkoholu na stacjach benzynowych.

    Senatorowie zdecydowali się podjąć inicjatywę ustawodawczą w tej sprawie. Przeciwni temu rozwiązaniu byli m.in. przedstawiciele organizacji zrzeszających właścicieli stacji benzynowych. Leszek Wieciech z Polskiej Organizacji Przemysłu i Handlu Naftowego stwierdził, że wprowadzenie zakazu wymusi podniesienie cen paliw. Podkreślił, że aby stacja benzynowa mogła utrzymać się ze sprzedaży paliwa, marża musiałaby wynosić 35 groszy na litrze. Dodał, że główne przychody stacji pochodzą ze sprzedaży innych towarów niż paliwo , głównie wyrobów akcyzowych - alkoholu i papierosów. Wskazał, że m.in. z tego powodu w Polsce jest tak mało stacji samoobsługowych. Zaznaczył, że badania i przykłady z innych państw nie potwierdzają związku sprzedaży alkoholu na stacjach z liczbą pijanych kierowców.

    Również Halina Pupacz z Polskiej Izby Paliw Płynnych stwierdziła, że ograniczanie sprzedaży alkoholu na stacjach nie jest właściwą drogą do walki z piciem wśród kierowców. Wskazała, że średnio na jednej stacji tankuje ok. 300-500 kierowców na dobę, podczas gdy do hipermarketów dziennie przyjeżdża ok. 10 tys. kierowców. Dlaczego więc nie zakazać sprzedaży alkoholu w hipermarketach? – pytała retorycznie.

    Inne zdanie na ten temat miał jednak resort zdrowia oraz Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (PARPA). Piotr Dąbrowski z MZ poinformował, że minister zdrowia jest za ograniczaniem dostępności do alkoholu - fizycznej i finansowej, ponieważ badania potwierdzają, że wpływa to na zmniejszenie jego spożycia. Dodał, że ministerstwo rozumie interes przedsiębiorców, jednak - ponieważ chodzi tylko o względy finansowe - stoi na stanowisku, że właściciele stacji benzynowych muszą poszukać źródeł przychodów w innych produktach. Także dyrektor PARPA Krzysztof Brzózka uznał, że ograniczanie dostępu do alkoholu sprzyja ograniczaniu spożycia i jego negatywnych następstw.

   Ostatecznie senatorowie zdecydowali, że podejmą prace nad tą inicjatywą.

   Podobny pomysł został zgłoszony w poprzedniej kadencji Senatu - w kwietniu 2011 r. rozpatrywano senacki projekt nowelizacji ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi, który wprowadzał zakaz sprzedaży i spożywania alkoholu m.in. na stacjach benzynowych. Senat jednak nie zgodził się na skierowanie projektu do Sejmu.

 

 

 
Tagi: akcyza, alkoholizm, Sejm, Senat, ustawa
Autor: A.K.
Data: 05 sierpnia 2012