· Zaloguj się · ISSN 2083-8824
Konto
E-wokandy
Sygnatura:

Miasto:

Regulacje prawne

Aktualności

A A A

Za kłamstwo o składnikach majątku dłużnik odpowie karnie.

 

    Resort sprawiedliwości chce, by przepis dotyczący wyjaśnień składanych przez dłużnika był zaopatrzony w sankcję odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych wyjaśnień. Odmowa składania wyjaśnień zostanie ukarana grzywną.

    Wedle obecnie obowiązujących przepisów komornik ma prawo wezwać dłużnika do składania wyjaśnień dotyczących posiadanego przez niego majątku. Przepis ten jest jednak mało skuteczny, ponieważ nie wprowadza sankcji za uchybienie temu obowiązkowi. Zmienić ma to nowelizacja Kodeksu postępowania cywilnego, którą planuje ministerstwo sprawiedliwości. Według opinii pomysłodawców nowelizacji, złożenie fałszywych wyjaśnień powinno skutkować dla dłużnika odpowiedzialnością karną z art. 233 Kodeksu karnego.

    Negatywne skutki dla dłużnika pociągać ma za sobą również składanie wyjaśnień niepełnych. Komornik pouczy dłużnika, że w razie nie ujawnienia majątku, poszukiwanie jego składników będzie odbywać się na koszt dłużnika. Niezależnie od odpowiedzialności karnej, dłużnik zapłaci grzywnę za składanie niepełnych lub fałszywych wyjaśnień. Nałoży ją komornik i będzie mogła opiewać nawet na dwa tysiące złotych.
Tagi: dłużnik, grzywna skarbowa, komornik, KPC, nowelizacja
Autor: A.K.
Data: 10 sierpnia 2012