· Zaloguj się · ISSN 2083-8824
Konto
E-wokandy
Sygnatura:

Miasto:

Regulacje prawne

Aktualności

A A A

FISKUS wstrzymuje bieg przedawnienia.

 

     Na stronie Rady Podatkowej Lewiatan  kilka dni temu ukazał się raport nt. stosowania art. 70 par. 6 pkt. 1 OP ustawy ordynacji podatkowej w praktyce państwowych organów podatkowych oraz organów kontroli skarbowej.

    Raport został opracowany w związku z pytaniem skierowanym do Trybunału Konstytucyjnego przez NSA (postanowienie z dn. 5 kwietnia 2011 r. sygn. Akt. I FSK 525/10), w którym to NSA podniósł kwestię konstytucyjności art. 70 par. 6 pkt.1. Raport odpowiada na pytanie :Czy organy podatkowe oraz organy kontroli skarbowej wszczynają postępowania karne skarbowe w celu zawieszenia biegu terminu przedawnienia zobowiązań podatkowych? – czyli w celach innych niż przewidziane przez ustawodawcę.

    Zrealizowanie celów raportu wymagało wyselekcjonowania danych, które zebrane i odpowiednio zestawione pozwalają zaobserwować praktykę zawieszania przez organy biegu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego. Blisko 50% postępowań karnych skarbowych wszczynanych jest w ostatnim kwartale roku (dominuje listopad i grudzień).

    Ponadto w postępowaniach karnych skarbowych, które zostały wszczęte w związku z toczącym się równolegle postępowaniem podatkowym nie wniesiono do sądu aktu oskarżenia. Bardzo często organ po wszczęciu postępowania karnego zawiesza je do czasu zakończenia postępowania podatkowego. Rezultat jest taki że postępowanie karne skarbowe nie toczy się, ale też zobowiązanie się nie przedawnia co daje urzędom więcej czasu na kontrolę rozliczeń podatkowych.

 Szkoda tylko, że podatnik żyje z piętnem podejrzanego.
Tagi: fiskus, kontrola, NSA, podatek, Trybunał Konstytucyjny
Autor: Malwina Surzyn-Galas
Data: 13 sierpnia 2012