· Zaloguj się · ISSN 2083-8824
Konto
E-wokandy
Sygnatura:

Miasto:

Regulacje prawne

Aktualności

A A A

Wywłaszczenie w dwa miesiące

                       Wywłaszczenie w dwa miesiące        

    Nowelizacja ustawy o gospodarce nieruchomościami z 24 września 2010 (Dz.U. nr 200 poz.1323) diametralnie zmienia procedurę wywłaszczenia. Zmiany przewidują nową defincję nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym.  Zgodnie z treścią ustawy, do tej kategorii zaliczają się dodatkowo nieruchomości, których właściciele i użytkownicy wieczyści nie żyją, a także te, co do których nie zostało przeprowadzone postępowanie spadkowe.
    Obecnie by wywłaszczyć z nieruchomości o nieustalonym stanie prawnym konieczne było ustanowienie kuratora w drodze postępowania cywilnego. Nowe ustawodawstwo zakłada brak konieczności powoływania kuratora. Aby wywłaszczyć wystarczy jedynie ogłoszenie sprawy w prasie. Jeżeli w ciągu dwóch miesięcy żadna osoba nie zgłosi sprzeciwu, gmina lub starosta przejmą nieruchomość.
    Co więcej, nowelizacja porządkuje stan prawny nieruchomości o nieustalonym statusie, co do których rozpoczęto postępowanie w sprawie wywłaszczenia. W takiej sprawie orzekał będzie starosta w drodze decyzji. Może on podjąć decyzję o: nabyciu praw przez Skarb Państwa, nabyciu praw przez jednostkę samorządu terytorialnego, zawieszeniu postępowania lub umorzeniu postępowania.
    W pierwszej instancji to właśnie starosta wyznaczy kwotę odszkodowania za wywłaszczenie. Ponadto również na poziomie powiatu zostanie wydana decyzja o wypłacie zaliczki tytułem odszkodowania. Przyjęcie zaliczki będzie oznaczało akceptację wywłaszczenia przez właściciela lub użytkownika wieczystego. Po przyjęciu kwoty straci on prawo do odwołania się od decyzji.Strona: [1] 2 czytaj dalej »


Tagi: inwestycje, nieruchomości, użytkownicy wieczyści
Autor: K. Ch.
Data: 30 listopada 2010