· Zaloguj się · ISSN 2083-8824
Konto
E-wokandy
Sygnatura:

Miasto:

Regulacje prawne

Aktualności

A A A

Dywidenda w naturze jest wolna od CIT.

 

   Wypłata dywidendy rzeczowej nie jest objęta podatkiem CIT i nie powoduje powstania przychodu po stronie spółki – takie wnioski płyną z orzeczenia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach.

    WSA orzekając w połączonych sprawach I SA/Gl 1170/11 i odpowiednio 1171/11 wskazał, że wypłaty dywidend w drodze świadczeń niepieniężnych, bez względu na pierwotny charakter dywidendy (nawet gdy statut lub uchwała pierwotnie przewidywały formę pieniężną) pozostaną neutralne na poziomie ustawy o CIT.

    W przedmiotowej sprawie zgromadzenie akcjonariuszy podjęło uchwałę o konwersji sposobu wypłaty dywidendy z zysku spółki. Spółka wnioskowała o interpretacje, czy wypłata dywidendy w naturze spowoduje powstanie obowiązku podatkowego oraz czy zwolnienie z długu poprzez przeniesienia prawa do papierów wartościowych na akcjonariuszy będzie miało skutki na gruncie ustawy o podatku od osób prawnych. Według stanowiska spółki oba sposoby wypłaty mają neutralny charakter oraz pozostają w zgodzie z zapisami KSH. W ocenie spółki przychód powstaje jedynie po stronie akcjonariusza. Spółka natomiast nie ma przychodu.

    Na przeciwnym stanowisku stanął fiskus, który wskazał, że wypłata dywidendy niepieniężnej zamiast dywidendy pieniężnej powoduje wygaśnięcie zobowiązania. Tym samym po stronie spółki powstaje przychód i dalej obowiązek podatkowy, zgodnie z art. 12 ustawy o CIT .

    Skarga spółki na rozstrzygnięcie wskazywała, że Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 8 lutego 2012 roku (II FSK 1384/10) uznał, że wypłata dywidendy niepieniężnej nie stanowi odpłatnego zbycia i powoduje powstania obowiązku podatkowego w myśl ustawy o podatku od os. prawnych.

    WSA przyznał rację spółce i uchylił interpretacje naczelnika. Zdaniem Sądu wypłata dywidendy kreuje przychód jedynie po stronie beneficjanta, a zatem akcjonariusza lub innej osoby uprawnionej z tytułu papieru wartościowego. Skład sędziowski podkreślił, że realizacja uprawnień z zysku czy innej części aktywów spółki nie znaczenie prawnopodatkowego.

 Orzecznictwo:

 NSA 8 II 2012 r. II FSK 1384/10

WSA w Gliwicach 20 VI 2012 r. I SA/Gl 1170/11, I SA/Gl 1171/11
Tagi: CIT, dywidenda, fiskus, NSA, WSA
Autor: K.CH.
Data: 15 sierpnia 2012