· Zaloguj się · ISSN 2083-8824
Konto
E-wokandy
Sygnatura:

Miasto:

Regulacje prawne

Aktualności

A A A

Zasiedzenie w złej wierze.

 

    Sprawy o zasiedzenie często sprawiają wiele problemów i nasuwają liczne pytania. Ile lat jest potrzebne by zasiedzieć nieruchomość? Jak odróżnić posiadanie w dobrej wierze od posiadania w złej wierze? Czy zasiedzenia musi dokonywać stale jedna osoba, czy też mogą to być osoby zupełnie sobie obce? Czy można sumować okresy zasiedzenia w przypadku zmiany posiadacza? Jak udowodnić posiadanie? Czy okres posiadania się dziedziczy? Jakie są koszty związane z uzyskaniem prawa własności do nieruchomości? Czy za zasiedzenie płaci się podatek?

  1. Kodeks cywilny wymienia dwa rodzaje zasiedzenia w dobrej i w złej wierze. Pierwszy wymaga 20-letniego okresu posiadania, posiadacz w złej wierze musi władać nieruchomością przez 30 lat.
  2. Posiadacz w dobrej wierze to osoba, która jest przekonana co do faktu, iż jest właścicielem rzeczy natomiast osoba świadoma, że nie ma prawa do rzeczy pozostaje w złej wierze
  3. Artykuł 176 kodeksu cywilnego mówi, że można zaliczyć okres zasiedzenia przez inną osobę na poczet wymaganych 30 lat. Nie ma znaczenia czy posiadanie było w złej czy dobrej wierze; istotny jest jedynie fakt przeniesienia posiadania
  4. Dowodami na posiadanie mogą być: umowy pisemne sprzedaży nieruchomości (mają znaczenie formalne jedynie przed sądem), dowody znoszenia danin na rzecz odpowiednich organów, zaświadczenia o wykonywaniu odpowiednich prac mających na celu zabezpieczenie nieruchomości np. wymiana okien czy zbudowanie ogrodzenia. Dowodami mogą być także zeznania świadków. Wystarczy jednak by właściciel w ciągu 30 lat choć raz dokonał czynności wskazującej na użytkowanie swojego prawa, a nasz okres przestaję się liczyć od tego momentu.
  5. Zgodnie z §1 art.176 KC posiadanie jak inne prawa podlega dziedziczeniu, zatem posiadacz może zaliczyć okres posiadania np. swoich rodziców czy zupełnie obcych osób.
  6. Wniosek o stwierdzenie nabycia własności w drodze zasiedzenia to koszt 2 tys. zł  - jest on niezależny od wartości nieruchomości. Dodatkowymi wydatkami są wniosek o wpis prawa własności w księdze wieczystej, który wynosi 200zł oraz często wniosek o ustanowienie księgi wieczystej 60 zł
  7. Podatek trzeba opłacić za uzyskanie prawa własności do nieruchomości. Wynosi on 7% i jest to wartość stała. Podatnik może dokonać odliczenia kosztów poniesionych na nieruchomość – nakładów koniecznych w rozumieniu KC.Tagi: nieruchomość, prawo własności, zasiedzenie
Autor: K.CH.
Data: 18 sierpnia 2012