· Zaloguj się · ISSN 2083-8824
Konto
E-wokandy
Sygnatura:

Miasto:

Regulacje prawne

Aktualności

A A A

Grunty, na których nie powstały inwestycje Skarbu Państwa zostaną zwrócone właścicielom.

 

   Senat przygotował projekt ustawy o gospodarce nieruchomościami, która bierze pod uwagę wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 19 maja 2011 roku. Chodzi o zwrot nieruchomości wywłaszczonych, gdy cel tego wywłaszczenia stał się zbędny.

   Nowelizacja ustawy o gospodarce nieruchomościami umożliwi żądanie zwrotu przez poprzedniego właściciela wywłaszczonej nieruchomości, jeżeli stała się ona zbędna na cel określony w decyzji o wywłaszczeniu - również w sytuacji, gdy wywłaszczenie nastąpiło na podstawie art. 47 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 1958 r. o zasadach i trybie wywłaszczania nieruchomości. Przepis ten pozwalał na wywłaszczenie nieruchomości już uprzednio zajętych i wykorzystywanych w jakimś celu, bez uprzedniego przeniesienia własności owej nieruchomości.

   Jak twierdzi Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej nowelizacja tylko jednego przepisu, tj. art.216 ustawy o gospodarce nieruchomościami  nie zmieni sytuacji spadkobierców właścicieli nieruchomości. Dlatego, że według art. 137 tej ustawy nieruchomość nie będzie zbędna na cel wywłaszczenia. Według Ministerstwa należałoby określić precyzyjnie  także kryteria, według których ocenia się, czy nieruchomość była zbędna dla celów wywłaszczenia.

   Podsekretarz stanu Piotr Styczeń sądzi, że należałoby dopracować zmianę przepisów i wyraża gotowość do współpracy z Senatem w tej sprawie.
Tagi: nieruchomości, Senat, własność, wywłaszczenie
Autor: A.K.
Data: 19 sierpnia 2012