· Zaloguj się · ISSN 2083-8824
Konto
E-wokandy
Sygnatura:

Miasto:

Regulacje prawne

Aktualności

A A A

Przy odbiorze paszportu urząd może zażądać odpisów aktów stanu cywilnego.

    W środę 15 sierpnia br. weszło w życie rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych z 26 lipca 2012 r. nowelizujące rozporządzenie w sprawie dokumentów paszportowych.

    Rozporządzenie przewiduje, że w szczególnie uzasadnionych przypadkach organ paszportowy może żądać od obywatela przedłożenia odpisów skróconych polskich aktów stanu cywilnego, jeżeli dane zawarte w dokumentach przedkładanych przez tę osobę, która ubiega się o wydanie dokumentu paszportowego, lub dane zawarte w dostępnych ewidencjach, budzą wątpliwości co do tożsamości lub obywatelstwa. Organ może również zażądać przedstawienia odpisów zupełnych polskich aktów stanu cywilnego.
Tagi: MSW, nowelizacja, paszport, USC
Autor: A.K.
Data: 22 sierpnia 2012