· Zaloguj się · ISSN 2083-8824
Konto
E-wokandy
Sygnatura:

Miasto:

Regulacje prawne

Aktualności

A A A

Czekają nas zmiany w przepisach dot. VAT!

 

Czekają nas zmiany w przepisach dot. VAT !

 

Ministerstwo Finansów opublikowało projekt ( z dn. 10 .08.2012 r.) dotyczący  zmian ustawy  o podatku od towarów i usług. Wersja z dn. 25 maja 2012 r. została skierowana do uzgodnień międzyresortowych. Następnie druga wersja projektu z dn. 10 sierpnia br. została skierowana pod obrady Stałego Komitetu Rady Ministrów celem uzgodnień, stąd też postanowień nowelizacji nie można traktować jako ostatecznych. 

Niemniej jednak udostępniony na stronie ministerstwa projekt można także znaleźć w dziale publikacje w www.orzeczenia.com.pl

Zaproponowane zmiany w przepisach jakie najprawdopodobniej nas czekają dotyczą m.in. :

1.      Terminu powstania obowiązku podatkowego

Obowiązek podatkowy powstawać będzie z upływem miesiąca, w którym dokonano dostawy towaru lub w którym wykonano usługę ( w tym usługę częściową). W związku z powyższym data wystawienia faktury nie będzie wpływać na rozliczenie się z fiskusem. Obecnie przedsiębiorca może zdecydować czy wystawiać fakturę od razu (przykładowo 30 lipca) i zapłacić podatek w deklaracji za miesiąc lipiec, czy opóźnić ją przesuwając tym samym uiszczenie podatku.. Po wprowadzeniu zmian przedsiębiorca będzie zobowiązany zapłacić podatek do urzędu skarbowego w miesiącu następnym po tym, w którym nastąpiła transakcja.

2.      Podwyższenia stawek VAT

23 % stawką VAT zostaną opodatkowane usługi pocztowe, wyroby sztuki ludowej, wełna szarpana, odpady zwierzęce surowe, niejadalne np. sierść, kości, skorupy żółwi, szczeciny;

8 % stawką zostanie z kolei opodatkowana sprzedaż lodów oraz posiłków i dań gotowych

3.      Ujednolicenia zasad wystawiania faktur i e-faktur przesyłanych elektronicznie

Powstanie możliwość wystawienia faktur uproszczonych  z pominięciem m.in. danych szczegółowych nabywcy, ilości towarów, ceny jednostkowej netto, kwoty podatku od sumy wartości sprzedaży netto, ale jedynie w przypadku transakcji opiewających na kwoty poniżej 450 zł brutto (lub 100 EURO brutto).

4.      Zwiększenia limitu na prezenty o małej wartości

Dotychczasowy limit 10 zł na gadżety i próbki przekazywane odbiorcom w celach promocyjnych, od którego nie będzie trzeba płacić VAT-u zostanie zastąpiony limitem w wysokości 20 zł netto , a w przypadku prezentów przekazywanych regularnie w ciągu roku tej samej osobie limit zwiększono do 160 zł. netto.

5.      Ograniczeń dot. rozliczania VAT-u przy zakupie samochodów

Ograniczenie odliczenia podatku VAT w sytuacji nabycia samochodów osobowych oraz niektórych pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony pozostaje bez zmian i zostaje przedłużone do końca grudnia 2013 r.  Bez zmian pozostanie także zakaz odliczenia VAT-u od paliwa. Przypominamy, że pozwolenie na wprowadzenie zakazu odliczania VAT od paliw zostało wydane przez Radę Unii Europejskiej Polsce na okres 3 lat licząc od 2011.

Pocieszeniem może być  zwiększenie listy wyjątków, które mówią, że zakaz odliczenia VAT nie dotyczy samochodów o masie nie przekraczającej 3,5 tony np. pojazdy specjalne,

6.      Zmian w kadrach i płacach

Planuje się wprowadzenie raportu RMUA dla pracowników za cały poprzedni rok.

Projekt zmian w podatku VAT obejmuje praktycznie wszystkich podatników, a wyżej wyszczególnione zmiany jakie zakłada nowelizacja stanowią jedynie niewielką część o jakiej jest mowa w treści projektu. Zgodnie z projektem część zmienionych przepisów, np. dotyczących momentu powstania obowiązku podatkowego, ma wejść w życie nie 1 stycznia 2013 r. lecz z dniem 1 lipca 2013 r.

Choć na zmianach skorzystają niektórzy przedsiębiorcy np. organizujący akcje promocyjne to proponowane zmiany mogą jednak wprowadzić u wielu przedsiębiorców problem i zamieszanie zwłaszcza w przypadku podatników rozliczających dostawy ciągłe, dostawy partiami, na raty lub dokonujących sprzedaży z odroczoną płatnością oraz sprzedaży wysyłkowej  - pojawi się bowiem problem ustalenia kiedy transakcja miała miejsce ...?
Tagi: faktura, Minister Finansów, podatnicy, regulacja, VAT
Autor: Malwina Surzyn-Galas
Data: 26 sierpnia 2012