· Zaloguj się · ISSN 2083-8824
Konto
E-wokandy
Sygnatura:

Miasto:

Regulacje prawne

Aktualności

A A A

Nowa działalność? Bez NIP.

    Od 1 stycznia 2012 roku osoby nieprowadzące działalności gospodarczej oraz przedsiębiorcy jednoosobowi, którzy nie są zarejestrowanymi podatnikami VAT nie używają numeru NIP w obrocie prawno podatkowym. Do ich identyfikacji służy jedynie numer PESEL. Osoby rejestrujące nową działalność gospodarczą, zamiast numeru NIP powinny posługiwać się jedynie 11 cyfrowym numerem PESEL. Dotyczy to również formularza CEIDG-1 oraz formularzy kierowanych do urzędów skarbowych.

    Zgodnie z ustawą z 29 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o zasadach ewidencji podatników i płatników (Dz.U. nr 171 poz. 1016) osoby fizyczne oraz przedsiębiorcy nie rozliczający się z VAT, korzystają tylko z jednego identyfikatora – numeru PESEL (art. 67 ustawy). Wymienione podmioty nie mają obowiązku podawania numeru NIP, nawet jeżeli taki został im nadany wcześniej.

    W przypadku rejestracji działalności gospodarczej w CEIDG przyszli przedsiębiorcy (działający na własny rachunek lub w spółce cywilnej) powinni podać PESEL. Numer NIP zostanie im nadany w sytuacji gdy będą chcieli być podatnikami VAT.

    Nowy numer NIP zostanie zewidencjonowany, o czym podatnik zostanie poinformowany za pomocą listu poleconego. Kontrahenci przedsiębiorcy oraz organy publiczne mogą zweryfikować numer za pomocą systemu CEIDG np. na stronach ceidg.gov.pl lub przedsiębiorca.gov.pl.
Tagi: NIP, PESEL, podatnicy, przedsiębiorcy
Autor: K.CH.
Data: 25 sierpnia 2012