· Zaloguj się · ISSN 2083-8824
Konto
E-wokandy
Sygnatura:

Miasto:

Regulacje prawne

Aktualności

A A A

Nowa działalność bez PIP i SANEPID.

    Rada Ministrów przyjęła końcowy projekt ustawy o zmianie ustawy  Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw około kodeksowych. Nowy projekt ma znacząco usprawnić  rozpoczynanie działalności gospodarczej oraz zmniejszyć koszty jakie muszą ponieść nowi przedsiębiorcy. Ministerstwa Sprawiedliwości oraz Gospodarki zapewniają, że zmiany przyniosą znaczące przyspieszenie rozpoczęcia działalności gospodarczej (około 2 tygodni)

                             Najważniejsze zmiany w projekcie:

 1. Ułatwienie rozpoczynania i prowadzenia działalności, w tym działalności gospodarczej, przez wyeliminowanie wynikającego z art. 209 § 1 Kodeksu pracy - obciążającego każdego pracodawcę - obowiązku składania Państwowej Inspekcji Pracy i Państwowej Inspekcji Sanitarnej zgłoszeń (oraz ich zmian) co do miejsca, rodzaju, zakresu prowadzonej działalności, a także zmian technologii i profilu produkcji.

2. Zastąpienie działania pracodawców samodzielnym działaniem organów państwa przez wykorzystanie danych zgromadzonych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych i Główny Urząd Statystyczny.

3. Zapewnienie sprawnego funkcjonowania Państwowej Inspekcji Pracy i Państwowej Inspekcji Sanitarnej przez uzyskiwanie danych niezbędnych do realizacji ich zadań ustawowych od Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Głównego Urzędu Statystycznego.

4. Umożliwienie podmiotom innym niż osoby fizyczne rozpoczynające działalność gospodarczą wcześniejszego rozpoczęcia prowadzenia działalności, przez skrócenie czasu oczekiwania na wydanie przez naczelnika urzędu skarbowego potwierdzenia o nadaniu NIP z 14 do 3 dni.

W konsekwencji powinna również ulec podwyższeniu pozycja Polski w Raporcie Banku Światowego Doing Business, ze względu na likwidację 2 z 6 (czyli zmniejszenie o 1/3) procedur obowiązujących przy rejestracji podmiotu tj.: rejestracji w Państwowej Inspekcji Pracy i rejestracji w Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

Na podstawie: ms.gov.pl, doingbusiness.org
Tagi: GUS, Ministerstwo Finansów, Ministerstwo Gospodarki, PIP, Rada Ministrów, Sanepid, ZUS
Autor: K.CH.
Data: 27 sierpnia 2012