· Zaloguj się · ISSN 2083-8824
Konto
E-wokandy
Sygnatura:

Miasto:

Regulacje prawne

Aktualności

A A A

Dodatek dla niepełnosprawnego wyłącznie na konto.

    Ustawa odnosi się między innymi do poszerzenia kompetencji kontrolnych Prezesa Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, i dotyczy wprowadzenia odpowiedzialności za wykroczenie z tytułu naruszenia przepisów nowelizowanej ustawy, a także rozszerzenia katalogu podmiotów zwolnionych z obowiązkowych wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

    Ważną zmianą jest wprowadzenie przepisu, zgodnie z którym dofinansowanie do wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego przysługiwało będzie pracodawcy tylko w wypadku przekazania wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego na jego konto bankowe lub rachunek w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej albo na adres zamieszkania tego pracownika, za pośrednictwem osób prawnych prowadzących działalność w zakresie doręczania kwot pieniężnych.

    Ponadto ustawa wprowadza przepis, który skraca o 4 miesiące obowiązywanie przepisu, zgodnie z którym podstawą wyliczania wysokości dofinansowania do wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego jest najniższe wynagrodzenie z grudnia 2009 r., co spowoduje urzeczywistnienie wysokości otrzymywanych środków przez pracodawców w stosunku do faktycznie ponoszonych kosztów.
Tagi: niepełnosprawny, nowelizacja, pracodawca, Prezydent RP
Autor: A.K.
Data: 30 sierpnia 2012