· Zaloguj się · ISSN 2083-8824
Konto
E-wokandy
Sygnatura:

Miasto:

Regulacje prawne

Aktualności

A A A

TV Trwam, Chorwacja i art. 89 Konstytucji.

          Pierwsze posiedzenie Sejmu po wakacjach prawdopodobnie  przerodzi się w spór polityczny, który może się zakończyć sporem dyplomatycznym na poziomie całej Unii Europejskiej. Istnieją trzy przyczyny możliwego sporu: telewizja ks. Rydzyka, Republika Chorwacka oraz procedury ratyfikacji umów międzynarodowych przewidziane w Konstytucji RP (art. 89 i 90).

            Akcesja Chorwacji do UE, pozostaje jednym z najważniejszych celów tria Dania-Polska i Cypr, który pełni Prezydencję w Radzie UE. W programie polskiej prezydencji znajduje się sformułowanie: „Polska (...) stawia sobie za cel podpisanie traktatu akcesyjnego z Chorwacją“. Ten cel udało się wypełnić – Traktat został podpisany 9 grudnia 2011 roku i był jednym z powodów sukcesu polskiej prezydencji. Zgodnienie z planem ratyfikacji Chorwacja powinna stać się 28 członkiem UE 1 lipca 2013 roku. Teraz się okazuje, że ten termin może się opóźnić. Wszystko za sprawą konfliktu na linii PO-PiS.

            Zdaniem polityków z ugrupowania Jarosława Kaczyńskiego przystąpienie nowego członka do UE jest decyzją, która zmienia ramy instytucjonalne członkostwa Polski w UE np. dlatego, że zmienią się rzeczywiste większości potrzebne w głosowaniach w Radzie UE i Radzie Europejskiej. Argumentacje PiS popiera znakomity konstytucjonalista dr hab. Ryszard Piotrowski z UW: „Poszerzenie Unii o nowe państwo członkowskie oznacza zmianę jej tożsamości w wielu wymiarach: instytucjonalnym, funkcjonalnym, politycznym i ekonomicznym oraz w wielu kontekstach – historycznym, kulturowym i międzynarodowym". Z tych powodów głosowanie nad ratyfikacją zmiany Traktatu Lizbońskiego (podstawowy dokument akcesyjny) powinno odbyć się większością 2/3 głosów, przy quorum ½ całkowitej liczby posłów.

            Innego zdania są posłowie oraz prawnicy związani z koalicją rządzącą. Według nich wystarczy tryb określony w art. 89 Konstytucji, czyli zwykła większość. W takim trybie Polska akceptowała akcesje Bułgarii oraz Rumunii i według tej procedury przewidziane jest środowe głosowania nad chorwacką akcesją.

            PiS zapowiada, że podczas środowego głosowania zagłosuje za akcesją, bez względu na tryb. Jednak planuje od razu po promulgacji skierować wniosek o zbadanie konstytucyjności do Trybunału Konstytucyjnego. Według Rzeczpospolitej PiS ma warunkować zaskarżenie ustawy ratyfikacyjnej od udzielenia zgody na koncesję dla TV Trwam. Ta decyzja jednak pozostaje w gestii Naczelnego Sądu Administracyjnego, o czym politycy z PiS, na pewno już wiedzą... Nie wiadomo natomiast czy Chorwacja nie stanie się zakładnikiem w wojence toczonej przez dwie partie z kraju, który chciałby być traktowany poważnie na arenie międzynarodowej.
Tagi: koncesja, Konstytucja RP, NSA, Sejm RP, Trybunał Konstytucyjny
Autor: Kazimierz Chojna
Data: 31 sierpnia 2012