· Zaloguj się · ISSN 2083-8824
Konto
E-wokandy
Sygnatura:

Miasto:

Regulacje prawne

Aktualności

A A A

Polska na tle innych gospodarek świata.

 

            Niedawno pisaliśmy o projekcie RM, którego celem jest zmniejszenie liczby wymagań formalnych stawianych przed przedsiębiorcą, który chce rozpocząć nową działalność. Ograniczone i skrócone mają zostać formalności związane z PIP i SANEPID oraz związane z uzyskaniem numeru NIP. Przedstawiciele RM chwalą, że nowy projekt ma zdecydowanie poprawić pozycje polski w rankingu Doing Business, który jest prowadzony przez Bank Światowy. Teraz chcemy przedstawić Państwu wyciąg z ostatniego raportu – Doing Business 2012 – przedstawiając pozycje Polski na tle innych gospodarek świata.

Ranking Banku Światowego jest prowadzony od 2002 roku, ocenia gospodarki 183 państw skupiając się na ograniczeniach, które stawiane są przedsiębiorcom. Celem rankingu jest ukazanie rzeczywistych ograniczeń prawnych i praktycznych, które są stawiane przed przedsiębiorcami rozpoczynającymi nowy biznes oraz przed przedsiębiorstwami, które już prowadzą działalność gospodarczą. Inaczej mówiąc Doing Business mierzy poziom biurokracji w kraju. Do pomiaru jakości „uprawiania biznesu“ Bank Światowy używa 11 wskaźników np. wymagań związanych z rozpoczęciem nowej działalności gospodarczej, dostęp do kredytów, prawo podatkowe czy dochodzenie roszczeń.

Polska w regionie

            Polska zajmuje obecnie 62 miejsce w rankingu, jedno z najniższych spośród krajów UE. W 2012 roku udało nam się wyprzedzić tylko 3 kraje UE m.in. Grecja. Pozycja Polski jest nieporównywalnie gorsza niż sąsiadujących z nami krajów UE – Niemcy zajmują 19 miejsce, Słowacja 54 a Litwa 27 wyjątek stanowią Czesi, którzy zajęli 64 pozycje. Dobrze prezentujemy się na tle naszych wschodnich sąsiadów. Rosjanie zajmują 120 miejsce w rankingu (kraj o najciężej osiągalnych pozwoleniach budowlanych i dostępie do prądu), zaskakująco dobrze prezentuje się Białoruś, której udało się prześcignąć np. Rumunię i Serbię plasując się na 69 pozycji (wzrost o 22 miejsca względem poprzedniego roku). Zaskakujące może się wydać, że na Białorusi dużo łatwiej rozpocząć nową działalność gospodarczą (6 miejsce w rankingu!) i zarejestrować nową nieruchomość w księgach wieczystych (4 miejsce na świecie!!!).

62 pozycja, ale mogłoby być gorzej

            Na obecną ocenę polskich regulacji i praktyki biznesu składają się:

  1. Rozpoczynanie nowej działalności – 126. pozycja/spadek o 11 względem 2011r.
  2. Załatwianie pozwoleń budowlanych – 160. pozycja
  3. Dostęp do łączy elektrycznych – 64. pozycja
  4. Rejestracja nieruchomości – 89. pozycja
  5. Dostęp do kredytu – 8. pozycja
  6. Ochrona inwestycji kapitałowej – 46. pozycja
  7. Prawo podatkowe – 128. pozycja
  8. Handel transgraniczny – 46. pozycja/ spadek z 36. miejsca względem 2011 r.
  9. Ochrona prawna wierzycieli – 68. pozycja
  10. Dochodzenie zobowiązań – 87. pozycja/ spadek o 13 miejsc

 

            Warto podkreślić, że względem 2011 roku pozycja Polski w rankingu spadła o 3 pozycje. Czytając raport należy również zwrócić uwagę na fakt, że każdy z 10 wskaźników jest składową końcowej oceny. Pozycja Polski jest w dużej mierze spowodowana łatwym dostępem do kredytu, co jest zasługą przede wszystkim banków (centralnego i prywatnych), a dopiero później wynika z jakości prawa i funkcjonowania administracji publicznej. Gdyby obliczyć ranking Polski bez tego czynnika spadłby o ponad 20 miejsc.

Co reformować? Co poprawiać?

            Główne wnioski jakie płyną z raportu to potrzeba natychmiastowego usprawnienia polskiego sądownictwa, w szczególności sądów rejestrowych oraz całkowita reforma polskiego prawa podatkowego i jakości usług oferowanych przez urzędy skarbowe. Największym problemem z jakim spotka się inwestor w Polsce jest ubieganie się o pozwolenia budowlane – zajmujemy niechlubne 126 miejsce, plasując się wśród gospodarek 3 świata nierzadko przegrywając ten wyścig z państwami afrykańskimi i karaibskimi. Zdaniem twórców rankingu jest to główny powód ograniczenia napływu zagranicznych inwestycji do Polski.
Tagi: biznes, inwestor, kredyt, prawo podatkowe, sądownictwo, wierzyciel
Autor: Kazimierz Chojna
Data: 02 września 2012