· Zaloguj się · ISSN 2083-8824
Konto
E-wokandy
Sygnatura:

Miasto:

Regulacje prawne

Aktualności

A A A

Ministerstwo Sprawiedliwości chce wprowadzenia ustnego uzasadnienia wyroków.

 

    Obecny sposób sporządzania uzasadnień do orzeczeń jest zbyt czasochłonny - twierdzi ministerstwo sprawiedliwości. Zdaniem resortu za wprowadzeniem e-protokołu powinna pójść możliwość ustnego uzasadniania wyroków.

   Według resortu sprawiedliwości pisemne uzasadnienia są obszerne, a w niektórych przypadkach ich rozmiar jest nieproporcjonalny do stopnia skomplikowania sprawy. Z tego powodu w założeniach do noweli Kodeksu postępowania cywilnego znalazł się zapis umożliwiający sądowi sporządzenie uzasadnienia ustnego. Możliwe ma to być w wypadkach, gdy przebieg posiedzenia został zarejestrowany. Znacznie przyspieszy to całą procedurę, ponieważ sąd sporządzi uzasadnienie bezpośrednio po ogłoszeniu wyroku. Strony i ich pełnomocnicy otrzymają transkrypcję uzasadnienia razem z odpisem orzeczenia. Nie będzie to jednak obligatoryjne.

   Podobnie jak uzasadnienie pisemne, ustne będzie musiało spełniać warunki określone w art. 328 § 2 k.p.c., tj. zawierać wskazanie podstawy faktycznej rozstrzygnięcia, między innymi: ustalenie faktów, które sąd uznał za udowodnione, dowodów, na których się oparł, i przyczyn, dla których innym dowodom odmówił wiarygodności i mocy dowodowej, oraz wyjaśnienie podstawy prawnej wyroku z przytoczeniem przepisów prawa.
Tagi: Minister Sprawiedliwości, pełnomocnik, procedury, sądy rejonowe, wyrok
Autor: A.K.
Data: 03 września 2012