· Zaloguj się · ISSN 2083-8824
Konto
E-wokandy
Sygnatura:

Miasto:

Regulacje prawne

Aktualności

A A A

Zmiany w weryfikowalności kontrahentów przez nabywców faktur.

 

 

            Wydany przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej  21 czerwca 2012 r. wyrok w połączonych sprawach Mahageben (C-80/11), Peter David (C-142/11) potwierdza, że podatnik nie musi sprawdzać swojego kontrahenta, a co za tym idzie ? – od 1 lipca br. umożliwia odliczenie podatku naliczonego na fakturach wystawionych przez podmiot niezarejestrowany.

            Podatnik otrzymujący fakturę od sprzedawcy towarów lub usług nie ma już obowiązku sprawdzać czy wywiązuje się on ze swoich zobowiązań względem Urzędu Skarbowego, ponieważ jest to obowiązek władz podatkowych.

            Z wyroku TS wynika, że podatnikowi nie wolno odmówić prawa do odliczenia podatku VAT z powodu nieprawidłowości jakich dopuścił się usługodawca.

Wyjątek stanowi sytuacja, w której podatnik wiedział lub powinien był wiedzieć, że transakcja mająca stanowić podstawę prawa wiązała się z przestępstwem popełnionym przez wystawcę faktury.

            Wyrok Trybunału Sprawiedliwości obala wszystkie uzasadnienia z jakimi można było się spotkać do dn. 1 lipca br. Uzasadnienia i wymagania organów podatkowych, narzucające na podatnika obowiązek sprawdzenia czy wystawca faktury jest podatnikiem, wywiązuje się ze swoich zobowiązań podatkowych i uiszcza do fiskusa VAT lub też, czy dysponuje towarami za które wystawił faktury, są bezzasadne, gdyż nieuczciwość kontrahenta nie może mieć wpływu na prawo do odliczenia VAT-u przez nabywcę.

            TSUE potwierdził, że ww. obowiązki były przerzucane na podatników w sposób sprzeczny z przepisami, a dokonywanie kontroli podatnika w celu wykrycia nieprawidłowości, weryfikowanie deklaracji podatkowych , ksiąg rachunkowych i innych dokumentów leży w kwestii organów podatkowych i państw członkowskich UE.

Wyrok Trybunału Sprawiedliwości został już wykorzystany w sprawie nr I SA/Łd 713/12, w której to WSA w Łodzi 27 lipca br. nakazał ponowne rozpatrzenie właśnie z wykorzystaniem stanowiska TSUE.
Tagi: fiskus, podatnik, Trybunał Sprawiedliwości UE, Urząd Skarbowy, WSA
Autor: Malwina Surzyn-Galas
Data: 06 września 2012