· Zaloguj się · ISSN 2083-8824
Konto
E-wokandy
Sygnatura:

Miasto:

Regulacje prawne

Aktualności

A A A

Spółki komandytowo-akcyjne z CIT.

        Na podstawie skierowanego do uzgodnień międzyresortowych projektu Ministerstwa Finansów, spółki komandytowo-akcyjne (SKA), które rozpoczęły działalność przed 1 stycznia 2013 mają zostać podatnikami CIT. Zmiana ma wejść do porządku prawnego od początku przyszłego roku.

                                      Szybkość, a nie rozsądek

            Pomysł MF na zmianę wygląda na bardzo drastyczny. W ciągu 30 dni od wejścia w życie nowelizacji właściwy organ SKA (zarząd) ma obowiązek powiadomić urząd skarbowy o wyborze roku podatkowego. W rzeczywistości MF dokonało tego wyboru za podatnika. Przepis projektu mówi, że dla każdej SKA rok podatkowy rozpocznie się nie później niż 1 stycznia 2013 roku... Co więcej rok podatkowy będzie trwał do końca poprzedniego roku obrotowego, ale nie dłużej niż 12 miesięcy (sic!). Zatem jeżeli rok obrotowy zaczął się 1 maja 2012 r., to w naturalny sposób rok podatkowy zakończy się 30 kwietnia 2013 roku. Co więcej, ten czteromiesięczny rok zostanie rozliczony według nowych zasad, a więc z podatkiem CIT od spółki.

                          Obciążenia podatkowe SKA skoczą do 33%

            Zmiany sposobu opodatkowania SKA są nie tylko nieprzemyślane, ale spowodują również ogromne koszty po stronie spółki, których nie dało się przewidzieć otwierając obecny rok obrotowy. Nagle po stronie kosztów pojawi się 19% CIT, a w mocy pozostanie podatek PIT lub CIT od wspólników. Szacuje się, że po zmianie prawa obciążenia podatkowe SKA wzrosną do 33%. Zarządy SKA będą musiały zrewidować swoje plany, w tym i te dotyczące inwestycji (spadek dochodów z VAT) oraz zatrudnienia (mniejsze wpływy do ZUS i z tytułu PIT).

            Ministerstwa Finansów i Gospodarki nie są w stanie określić skali przekształceń SKA w inne formy organizacyjno-prawne. Najbardziej możliwe wydaje się przekształcenie w spółki komandytowe, który mimo, że łączą się z większym ryzykiem pozwolą na częściowe utrzymanie dotychczasowych przywilejów podatkowych. Prawdopodobnie podmioty, które chcą się przekształcić w inną spółkę prawa handlowego rozpoczną ten proces w październiku – zmiana z SKA w spółkę komandytową lub z ograniczoną odpowiedzialnością zależy od jakości pracy KRS oraz wielkości przedsiębiorstwa i trwa od 2 do 4 miesięcy.

                              Legalność zmian stoi pod znakiem zapytania

            W opinii wielu doradców podatkowych sposób zmiany prawa, którą proponuje MF narusza zasady praw nabytych i stabilności prawa podatkowego. Naruszenie miałoby polegać na złamaniu zakazu (sformułowanego na poziomie konstytucji i dookreślonego przez TK) wprowadzania zmian do prawa podatkowego w czasie trwania roku podatkowego. Żeby nie naruszyć tej zasady nowela musiałaby zostać promulgowana do końca listopada 2012 roku, co zdaniem wielu praktyków jest po prostu nie możliwe. Czas potrzebny na przesłanie projektu do Sejmu, przeprowadzenie głosowań, podpisanie przez Prezydenta i w końcu ogłoszenie w Dzienniku Ustaw to co najmniej 3 miesiące. Co więcej wielu specjalistów z zakresu prawa podatkowego uważa, że 1 miesiąc vacatio legis mógłby się spotkać z oporem dużej części sędziów TK i ustawa nie zaczęłaby wywierać skutków prawnych. Najlepszym rozwiązaniem miałoby być przesunięcie wejścia w życie zmiany na 1 stycznia 2014 roku – taki termin pozwoliłby na rzetelną konsultacje projektu, dopracowanie zmian i odpowiednie przygotowanie przedsiębiorców.

            Wraz z ze zmianą sposobu opodatkowania spółek komandytowo-akcyjnych, MF chce znieść zwolnienie podatkowe w przypadku wypłaty dywidendy w naturze i w przypadku umorzenia obowiązku wypłaty dywidendy przez WZ w spółkach prawa handlowego.
Tagi: CIT, Ministerstwo Finansów, podatek, prawo handlowe, spółka komandytowa, TK
Autor: Kazimierz Chojna
Data: 07 września 2012