· Zaloguj się · ISSN 2083-8824
Konto
E-wokandy
Sygnatura:

Miasto:

Regulacje prawne

Aktualności

A A A

KOMUNIKAT PRASOWY AMNESTY INTERNATIONAL

Przemoc wobec kobiet i przemoc domowa to nadal zjawiska powszechne, dlatego Polska powinna jak najszybciej podpisać Konwencję Rady Europy w sprawie zapobiegania i zwalczania przemocy wobec kobiet i przemocy domowej. Według danych policji tylko w 2011 roku odnotowano ponad 110 tys. przypadków przemocy domowej.

– Dzisiejsza wypowiedź Pełnomocniczki Rządu ds. Równego Traktowania w Salonie politycznym Trójki napawa optymizmem – podkreśla Maciej Fagasiński, koordynator kampanii w Amnesty International. – Od dłuższego czasu o Konwencji się dyskutuje, podkreśla, że jest ważna, ale nie idą za tym konkretne działania władz. Czas aby Polska podpisała Konwencję i zaczęła proces ratyfikacyjny – dodaje Fagasiński.

Skala zjawiska przemocy domowej i przemocy wobec kobiet nie jest w Polsce dobrze zbadana. Fundacja Feminoteka podaje, że ponad 800 tys. kobiet doświadcza przemocy domowej w Polsce. 1000 kobiet rocznie ginie w wyniku nieporozumień domowych, a 2 tys. pada w domu ofiarą gwałtu. Kobiety są najczęściej ofiarami przemocy domowej, mogą jej również doświadczać mężczyźni.

– Zmiany, które wprowadza Konwencja są potrzebne. Część zapisów Konwencji już w polskim prawie istnieje, zatem ilość wymaganych prac nie jest aż tak duża. Trzeba jednak ten proces rozpocząć najpierw podpisując Konwencję – uważa Fagasiński.

Konwencja Rady Europy w sprawie zapobiegania i zwalczania przemocy wobec kobiet i przemocy domowej wprowadza instrumenty, które przyczynią się do lepszej ochrony ofiar przemocy, a także zwiększą wykrywalność i karanie przemocy wobec kobiet i przemocy domowej. Kluczową kwestią jest zapis o ściganiu z urzędu sprawców przemocy fizycznej, przemocy seksualnej, w tym gwałtu. Jednocześnie ratyfikując Konwencję władze zobowiążą się do prowadzenia kampanii informacyjnych na temat samego zjawiska i praw ofiar. Takie działania w ocenie Amnesty International są obecnie potrzebne.

Amnesty International zbiera podpisy pod petycją do polskiego rządu o podpisanie Konwencji Rady Europy w sprawie zapobiegania i zwalczania przemocy wobec kobiet i przemocy domowej: http://amnesty.org.pl/index.php?id=1309
Tagi: Amnesty International, prawa człowieka, przemoc, Rada Europy
Autor: Amnesty International
Data: 08 września 2012