· Zaloguj się · ISSN 2083-8824
Konto
E-wokandy
Sygnatura:

Miasto:

Regulacje prawne

Aktualności

A A A

Zapraszamy na II Międzynarodowe Forum Prawa Konkurencji 27 września 2012 r. Szkoła Główna Handlowa

Program 


9.00-9.30 Rejestracja

9.30-10.00 Oficjalne powitanie

• Małgorzata Krasnodębska-Tomkiel, Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
• Przedstawiciel Szkoły Głównej Handlowej (SGH)
• Joaquín Almunia, Wiceprzewodniczący, Komisarz ds. Konkurencji, Komisja Europejska
• Eduardo Perez Motta, Przewodniczący, Meksykański Urząd Antymonopolowy, Przewodniczący Międzynarodowej Sieci Konkurencji (ICN)

10.00-11.30 Panel I

Skuteczne wykrywanie karteli a sprawiedliwość proceduralna
Moderator: Marta Sendrowicz, Uniwersytet Warszawski, Partner w Allen&Overy, A.Pędzich
• Kris Dekeyser, Kierownik Działu ds. Polityki Konkurencji i Praktyk Ograniczających Konkurencję oraz Kontroli Wewnętrznej, DG ds. Konkurencji, Komisja Europejska
• Jacques Steenbergen, Dyrektor Generalny, Belgijski Urząd Antymonopolowy, DG ds. Konkurencji
• Grzegorz Materna, Dyrektor Departamentu Ochrony Konkurencji, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
• Miroslav Rakowski*, Prezes Zarządu, PTC
• Maciej Witucki, Prezes, Francuska Izba Przemysłowo-Handlowa w Polsce

Dyskusja

11.30-12.00 Przerwa Kawowa

12.00-14.00 Panel II

Prawo konkurencji w czasie reform: nowe trendy w polityce nakładania kar
Moderator: John Davies, Szef Wydziału Konkurencji, Dyrekcja ds. Finansowych i Przedsiębiorstw, OECD
• David McFadden, Radca Prawny, Irlandzki Urząd Antymonopolowy
• Jean-François Bellis, Partner, Van Bael&Bellis
• Mariana Tavares, Dyrektor Wydziału Współpracy z Zagranicą, Portugalski Urząd Antymonopolowy
• Andreas Reindl, Profesor, Leuphana University, Lueneburg
• Hassan Qaqaya, Kierownik Wydziału ds. Konkurencji i Polityki Konsumenckiej, UNCTAD
• Piotr Milczarek, Counsel, Radca Prawny, Brytyjsko-Polska Izba Handlowa
• Wojciech Graczyk, Dyrektor Działu Obsługi Prawnej i Zarządzania Regulacjami/Compliance Officer, RWE Polska S.A.
• Grzegorz Kaniecki, Wiceprezes, Polskie Stowarzyszenie Prawników Przedsiębiorstw

Dyskusja

14.00-15.00 Lunch

15.00-16.30 Panel III

Kontrola sądowa- efektywna prezentacja sprawy na sali sądowej
Moderator: Małgorzata Krasnodębska-Tomkiel, Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
• Frédéric Jenny, Przewodniczący, Komitet ds. Konkurencji, OECD
• William McKechnie, Prezes, Stowarzyszenie Sędziów Europejskiego Prawa Konkurencji
• William E. Kovacic, Profesor, Uniwersytet George’a Washingtona
• Pierre Horna, Urzędnik ds. Programu COMPAL, UNCTAD
• Monique van Oers, Dyrektor Wydziału Prawnego, Holenderski Urząd Antymonopolowy
• Jolanta de Heij-Kaplińska, Sędzia, Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Dyskusja

16.30 Podsumowanie
 

• Małgorzata Krasnodębska-Tomkiel, Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
 
 

* paneliści do potwierdzenia
Tagi: kary, konkurencja, kontrola sądowa, procedury, UOKiK
Autor: MSG
Data: 10 września 2012