· Zaloguj się · ISSN 2083-8824
Konto
E-wokandy
Sygnatura:

Miasto:

Regulacje prawne

Aktualności

A A A

Opłaty lotnicze inne dla małych i dużych lotnisk.

   Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji ustawy  Prawo lotnicze wdrażający unijne dyrektywy dotyczące opłat lotniczych. Będą różne zasady ustalania opłat lotniczych dla małych lotnisk - obsługujących do 5 mln pasażerów i lotnisk dużych - powyżej 5 mln pasażerów rocznie.

   Jak poinformowało Centrum Informacyjne Rządu, wprowadzenie tych rozwiązań oznacza skrócenie czasu przeznaczanego na ustalanie opłat, co pozwoli szybciej dostosować opłaty do potrzeb przewoźników lotniczych. Dzięki tym przepisom podmioty obsługujące mniejszą liczbę pasażerów unikną nadmiernych obciążeń administracyjnych i informacyjnych, które do tej pory były nieadekwatne do ich pozycji rynkowej - głosi komunikat po posiedzeniu rady Ministrów.

   Nowe regulacje wdrażają postanowienia dyrektywy 2009/12/WE w sprawie opłat lotniskowych. Chodzi o uszczegółowienie przepisów prawa lotniczego dotyczących konsultacji, ustalania i zatwierdzania opłat lotniskowych na lotniskach obsługujących powyżej 5 mln pasażerów rocznie (w przypadku braku takiego lotniska, największego lotniska w danym kraju).

   Obecnie polskie prawo nie rozróżnia przepisów dotyczących opłat lotniskowych ze względu na wielkość ruchu pasażerskiego na lotnisku. Efektem wdrożenia wymogów dyrektywy będzie zróżnicowanie tych przepisów w zależności od liczby pasażerów:  dla lotnisk obsługujących rocznie do 5 mln pasażerów i  dla lotnisk obsługujących powyżej 5 mln pasażerów (obecnie jedynie lotnisko w Warszawie).

   Nowe regulacje mają obowiązywać po 14 dniach od daty ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.
Tagi: CIR, dyrektywy, prawo lotnicze, Rada Ministrów
Autor: A.K.
Data: 10 września 2012