· Zaloguj się · ISSN 2083-8824
Konto
E-wokandy
Sygnatura:

Miasto:

Regulacje prawne

Aktualności

A A A

UZP: nieprawdziwe oświadczenie nie zawsze dyskwalifikuje.

 

      Sędziowie, uchylając decyzje Krajowej Izby Odwoławczej, przywrócili oferentowi prawo do udziału w przetargu, który omyłkowo podał nieprawdziwe dane dotyczące referencji. W opinii Sądu podanie błędnych informacji nie jest równoznaczne z wprowadzeniem w błąd i nie zawsze powinno powodować wykluczenie z postępowania przetargowego.Nieprawdziwe referencje zostały przedstawione w postępowaniu przetargowym prowadzonym przez PKP PLK SA

            Konsorcjum Thales&Qumak, które wygrało przetarg na na budowę całego systemu sygnalizacji na linii Warszawa-Radom podało błędne informacje dotyczące swojego doświadczenia. Oferent oświadczył, że wykonał pracę dla PKP PLK SA, które w rzeczywistości dotyczyły innego zamówienia. Konsorcjum  wygrało przetarg, jednak całe postępowanie zostało zaskarżone. Rozpatrująca sprawę KIO uznała, że naruszenie było na tyle istotne, że przetarg należy powtórzyć, ale już bez udziału konsorcjum. Prezes Urzędu Zamówień Publicznych zaskarżył orzeczenie KIO i sprawa znalazła się w sądzie Powszechnym.

            Praski Sąd Okręgowy przyznał rację prezesowi UZP i stwierdził, że błąd konsorcjum nie wypełnia przesłanek koniecznych do wykluczenia wygranego wykonawcy i powtórzenia postępowania przetargowego. Zdaniem sędziów podmiot może zostać wykluczony jedynie gdy jego postępowania ma charakter  celowy, zawiniony i zamierzony, a podjęte zostało z zamiarem wprowadzenia w błąd i wykorzystania tego błędu dla uzyskania zamówienia publicznego. Sędziowie wprowadzili rozróżnienie na winę umyślnej i błąd (charakterystyczne przy ocenie spraw cywilnych) i uznali, że konsorcjum nie mogło umyślnie wprowadzać w błąd spółki, która rozpisała przetarg skoro błędne informacje dotyczyły zamówienia realizowanego właśnie dla zamawiającego.

            Skarga prezesa UZP przyniosła oszczędność na poziomie sześćdziesięciu paru milionów złotych, ponieważ taka była różnica między ofertą, która wygrała, a drugą według kryterium ceny. Przywrócony wykonawca został wykona przetarg bez ponownego postępowania.

 

Sygnatura akt: IV Ca 683/12
Tagi: KIO, przetarg, sędziowie, UZP, wina umyślna
Autor: K.CH.
Data: 13 września 2012