· Zaloguj się · ISSN 2083-8824
Konto
E-wokandy
Sygnatura:

Miasto:

Regulacje prawne

Aktualności

A A A

Apple żąda unieważnienia znaku polskiego sklepu A.PL.

     29 sierpnia br. odbyło się posiedzenie Kolegium ds. Spornych Urzędu Patentowego RP, które rozpatrywało wniosek Apple o unieważnienie znaku towarowego. Apple zwrócił się do kolegium w związku z uznaniem jego wcześniejszego sprzeciwu złożonego w procesie rejestracji znaku A.PL jako bezzasadnego.

     Apple zgłosił trzy zarzuty wobec nazwy a.pl:

 - znak jest niezwykle podobny do tego, którym dysponuje amerykańska firma

- a.pl korzysta z renomy firmy Apple

- nazwa  jest powszechnie znana dzięki działalności firmy Apple

     Rozprawa została odroczona, ponieważ materiał dostarczony przez amerykański koncern był tak obszerny, że przedstawiciele a.pl poprosili o konieczny czas do zapoznania się z nim. Po 12 września zostanie ustalony nowy termin rozprawy.

    Postępowanie przed Urzędem Patentowym może zakończyć się unieważnieniem prawa ochronnego na znak towarowych lub oddaleniem wniosku złożonego przez Apple. Spory tego rodzaju mogą trwać nawet kilka lat. Jak twierdzą niezależni eksperci wniosek firmy Apple jest rzadkim przypadkiem, natomiast sam koncern bardzo aktywnie działa na polu ochrony swoich znaków towarowych i wzorów przemysłowych. By wygrać sprawę firma Apple musi skrupulatnie wykazać przed Kolegium, że posiada odpowiednią renomę, oraz, że jej wykorzystanie przez spółkę Internet S.A. może przynieść jej nienależną korzyść lub być szkodliwe dla odróżniającego charakteru, bądź renomy znaków Apple.
Tagi: Internet, rozprawa, Urząd Patentowy RP, znaki firmowe
Autor: A.K.
Data: 14 września 2012