· Zaloguj się · ISSN 2083-8824
Konto
E-wokandy
Sygnatura:

Miasto:

Regulacje prawne

Aktualności

A A A

Narodowość śląska istnieje

         Sędzi Annie Korwin-Piotrowskej przyszło rozpatrzyć apelacje prokuratury, która sprzeciwiała się rejestracji Stowarzyszenie Osób Narodowości Śląskiej (SONS).

            Prokuratura Okręgowa w Opolu sprzeciwiła się rejestracji stowarzyszenia, którego celem jest kultywowanie kultury śląskiej. Zdaniem prokurator Izabeli Mikłuszko SONS nie powinno być zarejestrowane przez KRS ponieważ polskie prawo nie zalicza do mniejszości narodowych Ślązaków i Ślązaczek. Sąd I instancji przyznał prawo rejestracji stowarzyszeniu, a Sąd Okręgowy utrzymał w mocy jego orzeczenie i oddalił apelacje prokuratury.

            Sędzia ogłaszając postanowienie wskazała, że rejestracja SONS nie naruszy ustawy o KRS i ustawy Prawo o stowarzyszeniach. Sam fakt, że mniejszość śląska nie jest w rozumieniu polskiego prawa mniejszością narodową lub etniczną nie może powodować zakazu podtrzymywania śląskiej tradycji. Sędzia argumentowała, że odrzucenie wniosku o rejestracje spowodowałoby naruszenie Karty Praw Podstawowych i Europejskiej Karty Praw Człowieka i Obywatela. Ogłaszając postanowienie sąd podkreślił, że nie rozstrzyga o istnieniu mniejszości śląskiej i przyznaniu jej praw równoznacznych z np. niemiecką lub litewską.

            Rozprawa w opolskim sądzie bardziej przypominała moot court lub studencką debatę niż tradycyjne rozpatrzenie zasadności apelacji. Sędzia Korwin-Piotrowska  zapytała  przedstawicielkę prokuratury czy istnieje możliwość rejestracji stowarzyszenia osób narodowości francuskiej i czy francuz mógłby wnieść zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa gdyby był dyskryminowany ze względu na wyznanie lub narodowość? Prokurator odmówiła odpowiedzi na zadane przez sąd pytania. Gdy sąd zapytał się dlaczego w spisie powszechnym można było wpisać narodowość śląską, prokurator odpowiedziała, że ma to jedynie cel statystyczny... Następnie sędzia wyraziła zdanie, że „po odzyskaniu niepodległości przez Polskę (...) gdy Polska stała się państwem w pełni demokratycznym, wolno obywatelom działać wszędzie tam gdzie prawo tego nie zakazuje (...)“. Następnie Sędzia dała pani prokurator wykład z historii prawa tłumacząc jej błędy w założeniach pozytywistycznej szkoły prawa i niepoprawnego rozumieniu prawa przez prokuraturę: „Do dziś pokutuje pozytywistyczna szkoła prawa, że wszystko, co człowiek może uczynić musi być zapisane w prawie“. Sędzia dokończyła swoją mowę instruując prokuraturę, że na wolność jednostki składa się prawo do stowarzyszania się i oddaliła apelację.

            Do tej pory katowickie sądy dwukrotnie odmawiały prawa do rejestracji podmiotom z wyrażeniem „narodowość śląska“, wyroki podtrzymywał w mocy Sąd Najwyższy

            SONS zostało założone przez 18 opolan, którzy chcą utrzymać śląską kulturę przez kultywowanie gwary, sztuki i organizowanie wykładów i imprez promujących Śląsk i jego tradycję. W wyniku nagłośnienia sprawy, głównie w śląskich mediach, SONS rozrosło się do 800 członków.

            W ostatnim spisie powszechnym 812 tysięcy osób zadeklarowało narodowość śląską.
Tagi: KRS, naród, Prokurator Generalny, rozprawa, Sąd Najwyższy
Autor: K.CH.
Data: 15 września 2012