· Zaloguj się · ISSN 2083-8824
Konto
E-wokandy
Sygnatura:

Miasto:

Regulacje prawne

Aktualności

A A A

Opłaty z tytułu praw autorskich

    W związku z pojawiającymi się informacjami o przygotowywaniu nowelizacji przepisów dot. ww. opłat informujemy że Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji wspólnie z Digital Europe prowadzi działania zmierzające do uporządkowania problemu  opłat prawno autorskich (CL) oraz zwraca się z prośbą o udzielenie informacji o bieżących relacjach z organizacjami zbiorowego zarządzania (dalej: OZZ) w zakresie poboru wspomnianych opłat.

   W związku z powyższym prosimy o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania wyłącznie w przypadku, gdy Państwa firma dokonuje/dokonywała sprzedaży urządzeń/nośników objętych opłatami.
1) czy w firmie przeprowadzany był audyt w zakresie prawidłowości i odprowadzenia opłat na rzecz OZZ? Jeśli tak, prosimy o wskazanie, w którym roku i przez które OZZ.
TAK/NIE.
Rok:
OZZ:
2) czy w ostatnim roku firma dokonała sprzedaży urządzeń/nośników, których odbiorcami/użytkownikami końcowymi były podmioty gospodarcze (bez względu na formę prawną) lub administracja publiczna - sprzedaż b2b i b2a?
TAK/NIE
3) czy w bieżącym roku firma deklarowała w sprawozdaniach kierowanych do OZZ sprzedaż urządzeń/nośników b2b i b2a i w związku z tym nie odprowadzała opłat z tytułu takiej sprzedaży. Jeśli, tak prosimy o wskazanie do których OZZ kierowane były deklaracje?
TAK/NIE
OZZ:
4) czy w przypadku, o którym mowa w pkt 3, OZZ kwestionowały dokonane deklaracje?
TAK/NIE
OZZ:
5) czy firma wystąpiła o korektę dotychczasowych sprawozdań kierowanych do OZZ za sprzedaż b2b i b2a za poprzednie lata?
TAK/NIE
6) czy firma jest w sporze (na jakimkolwiek etapie - przedsądowym/sądowym) z OZZ w zakresie opłat prawnoautorskich?
TAK/NIE
7) W przypadku zainteresowania wymianą informacji dot. opłat reprograficznych prosimy o wskazanie osoby kontaktowej wraz z adresem e-mail:

 

Zapraszamy Państwa do przesyłania odpowiedzi  do  dn. 18 września br. na adres mailowy: wspolpraca@orzeczenia.com.pl.

Państwa odpowiedzi zostaną przekazane Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji  oraz posłużą w ocenie skali i dokuczliwości problemu CL w Polsce. Ponadto zostaną one oczywiście zanonimizowane i wykorzystane jedynie we wspomnianym wyżej celu.
Tagi: audyt, internet, nowelizacja, PIIT, prawa autorskie
Autor: MSG
Data: 17 września 2012