· Zaloguj się · ISSN 2083-8824
Konto
E-wokandy
Sygnatura:

Miasto:

Regulacje prawne

Aktualności

A A A

MS nic nie wie o niepełnosprawnych sędziach.

    Nie wiadomo, czy w polskim wymiarze sprawiedliwości pracują jacyś niepełnosprawni sędziowie. Ministerstwo Sprawiedliwości nic o tym nie wie. Na zapytanie Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka resort odpowiedział, że nie ma takich statystyk.

     Pytanie Fundacji było związane ze sprawą niepełnosprawnej asesor prokuratury zwolnionej ze stanowiska po tym, jak doznała silnych obrażeń w wypadku komunikacyjnym i utraciła możność chodzenia. Sprawa ta została zakończona wyrokiem Sądu Najwyższego, który orzekł, że wymóg sprawności fizycznej formułowany wobec prokuratorów znajduje uzasadnienie w interesie publicznym i ma na celu ochronę sprawnego przebiegu postępowania karnego.

     W ocenie Helsińskiej Fundacji, to stanowisko Sądu Najwyższego może przyczynić się do nieuzasadnionego utrudniania dostępu do wykonywania zawodów prawniczych osobom niepełnosprawnym. W związku z tym, w celu zbadania rozmiarów problemu, Fundacja skierowała wnioski o udostępnienie informacji publicznej do Prokuratora Generalnego, Prezesa NSA oraz Ministra Sprawiedliwości dotyczącej liczby sędziów (prokuratorów) posiadających orzeczenie o całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy. Ministerstwo Sprawiedliwości nie udzieliło takich danych wskazując, że nie gromadzi tego rodzaju informacji.
Tagi: HFPC, Minister Sprawiedliwości, niepełnosprawny, Sąd Najwyższy
Autor: A.K.
Data: 18 września 2012