· Zaloguj się · ISSN 2083-8824
Konto
E-wokandy
Sygnatura:

Miasto:

Regulacje prawne

Aktualności

A A A

Jak działał UOKiK w 2011?

 

      Organ administracji, którego celem jest przeciwdziałanie nieuczciwym praktykom rynkowym przez ustalanie nielegalnych podziałów rynków przez przedsiębiorców, nadużywanie pozycji dominującej, ustalanie tzw. zmów cenowych czy stosowanie niedozwolonych klauzul umownych, a także ochrona interesu konsumentów przeprowadził niemal 1000 postępowań.

            Działalność UOKiK jest oparta o ustawę o ochronie konkurencji i konsumentów oraz o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, część uprawnień i obowiązków wynika bezpośrednio z prawa unijnego.

            W 2011 roku urząd przeprowadził m.in.128 postępowań antymonopolowych. 92 postępowania dotyczyły nadużywania pozycji dominującej, 37 było związanych z niedozwolonymi porozumieniami między przedsiębiorcami. W skutek prowadzonych postępowań wydano 100 decyzji, które mają przeciwdziałać ograniczaniu konkurencji – wśród nich, aż 72 dotyczyły nadużywania pozycji dominującej.

            Do kompetencji Prezesa UOKiK należy wydawanie zgody na koncentracje – dzielenie i łączenie się przedsiębiorstw. W tej sprawie toczono ponad 200 postępowań. Urząd tylko dwa razy zakazał transakcji, a trzy razy dopuścił do połączenie wprowadzając dodatkowe warunki do umów.

            Bardzo istotną częścią działalności urzędu, szczególnie z punktu widzenia konsumenta, jest przeciwdziałanie praktykom naruszającym zbiorowe interesy konsumentów (180 decyzji stwierdzających stosowanie zakazanych praktyk). Przedsiębiorcy najczęściej naruszają zbiorowe interesy konsumentów przez wprowadzanie do zawieranych umów sprzecznych z prawem postanowień. W zeszłym roku UOKiK dodał do rejestru klauzul zakazanych ponad 600 postanowień.

            Kolejną częścią działalności urzędu jest nadzór nad wprowadzanymi na rynek produktami. Urząd może nakazać wycofanie produktu z rynku, jeżeli stwarza on zagrożenie dla zdrowia i życia jego użytkowników oraz do nakazania przedsiębiorcom wydania ostrzeżenie o szkodliwości produktów. Taki los spotkał 104 produkty (serie) z 332 poddanych kontroli.  Co ciekawe, aż 123 powiadomienia były wynikiem samodenuncjacji przedsiębiorców.

            Orzeczenia Prezesa UOKiK, a także rozstrzygnięcia Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów są dostępne na portalu orzecznia.com.pl, pod adresem www.orzeczenia.com.pl/wyszukiwarka_orzeczen/
Tagi: konsumenci, przedsiębiorcy, transakcje, UOKiK
Autor: K.CH.
Data: 22 września 2012