· Zaloguj się · ISSN 2083-8824
Konto
E-wokandy
Sygnatura:

Miasto:

Regulacje prawne

Aktualności

A A A

Problem z odliczeniem VAT-u przy transakcjach kartami paliwowymi.

    

            14 sierpnia 2012 r. Najwyższy Sąd Administracyjny ( nr I FSK 1177/11)  uchylił rozstrzygnięcie wyroku WSA we Wrocławiu (nr I SA/Wr 1469/10) pozbawiając skarżącą spółkę prawa do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony.

Wyrok WSA dotyczył transakcji dokonywanych za pomocą kart paliwowych, zgodnie z którym powinny być one uznane za transakcje łańcuchowe dla celów VAT. Przypominamy, że transakcje łańcuchowe to takie transakcje, które zawierane są między kilkoma kontrahentami i w taki sposób, że towar trafia od ostatniego do pierwszego kontrahenta ,a każdy z podmiotów rozpoznaje transakcję (tu dostawę) na rzecz kolejnego. Cechą szczególną transakcji łańcuchowych jest to, że dochodzi w nich do jednego fizycznego wydania towaru i kilku dostaw. Niestety nie zgodził się z tym Dyrektor Izby Skarbowej, który uznał że nie miały miejsca w tym przypadku transakcje łańcuchowe, o których mowa w art. 7 ust. 8 ustawy o podatku od towarów i usług.

            Ze strony praktycznej wygląda to tak, że użytkownik po zatankowaniu paliwa udaje się z kartą C do kasy, gdzie odczytywany jest kod karty i wydawane jest potwierdzenie transakcji. Firma C z kolei wystawia faktury zbiorcze uwzględniające kraj i pojazd .

            Zgodnie z opisem sprawy zawartym w wyroku, organ podatkowy uznał, że spółka A zawyża VAT naliczony o kwotę 6.542,72,- wynikającą z otrzymanych faktur VAT wystawionych przez spółkę C. Spółka A i C zawarły porozumienie, które umożliwia A bezgotówkowe zaopatrzenie pojazdów w paliwo, smary, części zamienne i inne akcesoria na stacjach serwisowych C w Polsce i poza granicami. Mimo to organ podatkowy uznał, że od otrzymanych faktur nie powinno się odliczać podatku VAT, wskazując główny argument, że spółka A dokonała faktycznego nabycia u Partnerów Serwisowych C a nie samego C.

            Karty paliwowe są przede wszystkim bardzo wygodnym narzędziem zarządzania flotą, gdyż unikamy dzięki nim transakcji gotówkowych. Wykorzystując karty paliwowe jesteśmy w stanie zaoszczędzić więcej czasu, a także obniżyć koszty po stronie przewoźnika i firmy logistycznej lub transportowej.

          W związku z powyższym uznajemy, że stanowisko NSA jest bardzo niekorzystne dla użytkowników kart paliwowych. Wielu firmom może to przysporzyć dużo problemów a nawet nie wykluczone, że będziemy mieć powtórkę z rozgrywki sprzed kilku lat, w której to po 5 latach fiskus zakwestionował odliczony od wystawionych faktur podatek VAT nakładając dodatkowo 30% nawiązki wraz z ustawowymi odsetkami.

            Wyrok NSA stwarza ryzyko korzystania z kart paliwowych po stronie nabywców paliwa dlatego, z niecierpliwością będziemy czekać na uzasadnienie wyroku NSA w niniejszej sprawie.

 
Tagi: fiskus, Izba Skarbowa, NSA, VAT, WSA, wyrok
Autor: Malwina Surzyn-Galas
Data: 23 września 2012