· Zaloguj się · ISSN 2083-8824
Konto
E-wokandy
Sygnatura:

Miasto:

Regulacje prawne

Aktualności

A A A

Ochrona konsumenta w internecie.

            W 2015 wartość obrotów na tym rynku ma sięgnąć niemal 25 miliardów złotych i zająć 5% wartości całego handlu detalicznego. E-commerce ma być jedną z niewielu branż, którą eksperci uważają za odporną na kryzys – wzrost sprzedaży w 2013 roku ma wynieść około 10%, w skali rok do roku.

            Szybki rozwój branży powoduje zwiększoną ekspozycje klienta na nieuczciwe praktyki podmiotów działających na rynku. Ochroną e-konsumenta zajmuje się Rada Unii Europejskiej oraz posłowie PE, a także prawo krajowe, które wprowadza zwiększoną ochronę i podwyższone wymagania związane z handlem w sieci. Podstawowymi aktami regulującymi sprzedaż przez internet są Kodeks cywilny oraz ustawa o ochronie niektórych praw konsumenta oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.

            Zapisy ustawy wprowadzają pewne udogodnienia dla klientów, którzy dokonują e-zakupów względem przepisów ogólnych o sprzedaży zawartych w k.c., jednak nie dotyczą wszystkich kategorii kupujących – z ochrony wyłączeni są ci, którzy kupią przedmiot na aukcji.

            Podstawowym uprawnieniem klienta, który dokonał zakupu na odległość (za pomocą internetu, telefonu, faksu, formularza zamówień przesyłanego pocztą etc.) jest prawo do odstąpienia od umowy w terminie 10 dni, liczonych od dnia zawarcia lub wydania produktu. Kupujący jest zwolniony od podawania przyczyny odstąpienia – nie musi być ona związana z wadą przedmiotu lub błędem popełnionym przy zawieraniu umowy. By odstąpienie wywarło skutki prawne nabywca musi doręczyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy na piśmie (pocztą tradycyjną lub elektroniczną). Przedsiębiorca ma obowiązek zwrócić wartość przedmiotu i przyjąć z powrotem rzecz – zwroty odbywają się na koszt nabywcy, ale sprzedawca ma obowiązek współpracować przy dokonaniu zwrotu. Oznacza to, że nie może np. ograniczyć dni lub godzin przyjmowania zwrotów.

            Szczególna ochrona nie przysługuje jednak w każdym przypadku. Zwroty są niemożliwe w przypadku umów zawartych:

  • W ramach sprzedaży z licytacji;
  • Z wykorzystaniem automatów sprzedających;
  • Z operatorem telekomunikacyjnym;
  • W związku z nieruchomościami, za wyjątkiem umowy najmu.

Bardzo ważne w razie ewentualnego sporu okaże się ustalenie czy umowa rzeczywiście była zawarta na odległość. By umowa była zawarta na odległość, strony umowy lub jej przedstawiciele nie mogą być obecni w jednym miejscu, w czasie jej zawierania i ustalania jej treści. Kolejną przesłanką do skutecznego zastosowania lex specialis wynikającego z ustawy o ochronie, jest prowadzenie działalności gospodarczej, przez co najmniej jedną ze stron i wypełnianie przesłanek bycia konsumentem przez drugą. Zatem z ochrony nie skorzysta kupujący-konsument, który zawarł umowę z inną osobą fizyczną. Przepisy nie będą miały zastosowania również wtedy, gdy stronami będzie dwóch przedsiębiorców działających w związku z realizowaną przez siebie działalnością. W opisanych przypadkach zastosowanie będą miały przepisy kodeksu cywilnego.
Tagi: e-sklep, klient, ochrona prawna, umowa, Unia Europejska
Autor: K.CH.
Data: 26 września 2012