· Zaloguj się · ISSN 2083-8824
Konto
E-wokandy
Sygnatura:

Miasto:

Regulacje prawne

Aktualności

A A A

II Międzynarodowe Forum Prawa Konkurencji

     27 września 2012 r. w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie odbyło się II Międzynarodowe Forum Prawa Konkurencji.

Forum rozpoczęli swoimi przemówieniami dr Małgorzata Krasnodebska-Tomkiel (Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów), dr hab. Piotr Ostaszewski (Profesor, Prorektor Szkoły Głównej Handlowej), Joaquin Almunia (Wiceprzewodniczący , Komisarz ds. Konkurencji, Komisja Europejska) oraz Eduardo Perez Motta, (Przewodniczący, Meksykański Urząd Antymonopolowy, Przewodniczący Międzynarodowej Sieci Konkurencji (ICN)).

Wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej i Komisarz ds. Konkurencji Joaqin Almunia podkreślił w swoim przemówieniu potrzebę współpracy Unii Europejskiej w celu sprostania wymaganiom globalizacji podkreślając również obowiązek organów antymonopolowych, których celem jest eliminowanie niedozwolonych działań przedsiębiorców.

Forum zostało podzielone na III panele, w trakcie którego poruszano następujące tematy:

1. Skuteczne wykrywanie karteli a sprawiedliwość proceduralna

2. Prawo konkurencji w czasie reform: nowe trendy w polityce nakładania kar

3. Kontrola sądowa – efektywna prezentacja sprawy na sali sądowej.

Forum zostało zorganizowane m.in. w związku z wdrożonymi reformami w prawie konkurencji, a także w celu wzmocnienia reguł wolnej konkurencji i wymiany doświadczeń różnych środowisk. Celem spotkania było porównanie kierunków przyjmowanych przez organy konkurencji nie tylko w Polsce, ale także w innych państwach. Dlatego forum miało wymiar międzynarodowy i uczestniczyli w nim przedstawiciele wielu organów ochrony konkurencji na świecie, prawnicy, naukowcy oraz przedstawiciele środowisk biznesu.

III panel wydał się wyjątkowo interesujący, w związku z tym, że szukano najbardziej efektywnych sposobów prezentacji spraw na sali sądowej.

Wszystkie panele wywołały owocne dyskusje i szereg pytań, które kierowano do prelegentów.

Podsumowując mam nadzieję, że tego typu debat będzie więcej choćby dlatego, że język prawa konkurencji jest dość trudny, a nierozerwalnie związany z prowadzoną przez przedsiębiorstwa – zwłaszcza te posiadające pozycje dominującą - polityką rynkową. Mając na celu upowszechnianie wiedzy na ten temat apelujemy o więcej tego typu publicznych debat.
Tagi: kontrola sądowa, sprawiedliwość, Unia Europejska, UOKiK
Autor: Malwina Surzyn-Galas
Data: 01 października 2012