· Zaloguj się · ISSN 2083-8824
Konto
E-wokandy
Sygnatura:

Miasto:

Regulacje prawne

Aktualności

A A A

Karta dla Polski na 2013 r

            W ciągu ostatnich kilku miesięcy mieliśmy okazję często słyszeć o projektach dot.
e-administracji i jej budowie w naszym państwie. Temat ten przewija się przy każdej lepszej okazji – a to składanych papierowo zeznaniach podatkowych, a to największych projektach informatycznych finansowanych z programu „Innowacyjna gospodarka”, wreszcie informatyzowaniu sądownictwa czy wprowadzeniu nowoczesnych rozwiązań w ewidencji ludności i pojazdów. Natomiast pierwsze skojarzenia dot. e-administracji odbiegają daleko od obrotu bezgotówkowego, którego miliony ludzi dokonuje każdego dnia i który stał się trendem niemal na całym świecie.

            Nowoczesne technologie i rozwój e-administracji przyczynia się do obniżenia kosztów realizacji płatności oraz podniesienia bezpieczeństwa i sprawności świadczonych usług. Nie zmienia to faktu, że rynek polski dalej pozostaje w fazie rozwoju, a udział instrumentów elektronicznych w obrocie detalicznym pozostaje niewielki w porównaniu z krajami Europy Zachodniej. Dalszy rozwój rynku płatności elektronicznych wymaga przezwyciężenia różnych barier m.in. konieczności ponoszenia znacznych nakładów na wdrażanie systemów informatycznych oraz akceptacji społecznej i zniesienia obaw o bezpieczeństwo dokonywanych transakcji. Poznanie wszystkich aspektów związanych z rozwojem nowoczesnego rynku płatności detalicznych oraz  wybór przyszłościowych rozwiązań są wielką szansą na szybkie zniwelowanie luki w tym obszarze pomiędzy Polską, a najbardziej zaawansowanymi krajami Europy.

            Mając na celu popularyzację kart plastikowych, obrotu bezgotówkowego i
e-adminstracji oraz nowoczesnych rozwiązań i produktów kartowych jak co roku i w tym organizuje się Konkurs Karta dla Polski na 2013 r. w ramach V jubileuszowej edycji Konferencji Central European Electronic Card Warsaw, której nazwę rozszerza się o nowe, istotne elementy „Payment, Security, Mobility” chcąc podkreślić ich znaczenie w tematyce Konferencji.

            Kandydatury kart do konkursu mogą nadsyłać ich emitenci,  producenci (wytwórcy plastiku) oraz inne firmy (np. informatyczne, handlowe itd.), lub organy administracji centralnej albo samorządowej, które są faktycznymi realizatorami określonych innowacji wdrożonych w powyżej wskazanych produktach-kartach i/lub pracują już lub wkrótce pracować będą na rzecz ich wdrożenia w Polsce.  

            Wyniki konkursu oraz wręczenie nagród nastąpi 5 grudnia 2012 r. podczas Polskiej Kartowej Gali, czyli  wieczornego spotkania środowiska osób i firm związanych z polskim rynkiem kartowym towarzyszącego Konferencji Central European Electronic Card.

            Konferencja organizowana jest w formule informacyjno-edukacyjno-szkoleniowej w trakcie której dokonuje się wymiany doświadczeń i poglądów tak, aby w dyskusjach na temat aktualnych problemów rynku kartowego zaangażowani byli i prelegenci i uczestnicy.

            W związku z powyższym zachęcamy do uczestnictwa w konkursie oraz do aktywnego udziału w Konferencji. 
Tagi: administracja publiczna, e-administracja, karta płatnicza, producenci, rynek kartowy
Autor: Malwina Surzyn-Galas
Data: 04 października 2012