· Zaloguj się · ISSN 2083-8824
Konto
E-wokandy
Sygnatura:

Miasto:

Regulacje prawne

Aktualności

A A A

Status prawny sportowych spółek akcyjnych

                   Status prawny sportowych spółek akcyjnych

    Instytucja Sportowej Spółki Akcyjnej (SSA) została wprowadzona do polskiego porządku prawnego ustawą o kulturze fizycznej z dnia 18 stycznia 1996 roku (Dz.U. nr 25, poz. 113). Ustawa określała cele i zasady działania tego rodzaju spółki.
Najważniejsze różnice między SSA a spółką akcyjną dotyczyły: nazwy spółki - obowiązek zawarcia przymiotnika "sportowa" w nazwie, rozszerzenia kompetencji walnego zgormadzenia akcjonariuszy - to WZA decydowało o wydatkach na działalność związaną ze sportem, obowiązek informowania ministra właściwego ds. sportu o zmianach w spółce -  ta regulacja miała upoważniać MS do tworzenia quasi rejestru SSA, określenie minimalnego kapitału akcyjnego na 1 milion złotych, zakaz posiadania więcej niż 1% akcji dwóch i więcej róźnych SSA.
    Ustawodawca wprowadził zakaz w formie reglamentacji ilościowej: zakazał, by jedna osoba, która posiada więcej niż 1% akcji SSA posiadała więcej niż 1% akcji innej SSA. Zatem stworzenie kilku osobnych podmiotów, które objęłyby akcje tylko jednej spółki, a ich kapitał związany byłby z jedną osobą (wierzycielem) powodował możliwość kontrolowania całej dyscypiliny sportowej np. ligi piłkarskiej. Z takiej sytuacji droga do nadużyć związanych ze wzajemnymi zakładami sportowymi jest naprawdę niedaleka.
    Poza powyższymi różnicami SSA są właśćiwie identyczne ze spółkami akcyjnymi prawa handlowego i działają w ramach tych samych postanowień - Kodeksu Spółek Handlowych oraz ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.Strona: [1] 2 3 czytaj dalej »


Tagi: akcje SSA, kultura fizyczna, sport profesjonalny. UKFiS, spółka sportowa
Autor: K.Ch.
Data: 13 grudnia 2010