· Zaloguj się · ISSN 2083-8824
Konto
E-wokandy
Sygnatura:

Miasto:

Regulacje prawne

Aktualności

A A A

E-sąd wyszuka adres pozwanego w bazie PESEL.

 

   W tym celu utworzono Grupę Roboczą ds. Elektronicznego Postępowania Upominawczego. Eksperci określili, że zmiany powinny zmierzać do zwiększenia wpływu powoda na przebieg postępowania.

    Resort wychodzi z założenia, że w przypadku, gdy jedynym korzystnym dla powoda sposobem dochodzenia roszczeń jest EPU, powinien on mieć możliwość złożenia wniosku o umorzenie postępowania w razie skierowania sprawy do rozpoznania w innym trybie. Rozwiązanie to pochodzi z europejskiego postępowania nakazowego.

   Grupa robocza proponuje ponadto koncepcję weryfikacji miejsca zamieszkania i zdolności sądowej w oparciu o dane z systemu PESEL. Ma to ograniczyć przypadki doręczania nakazu na adres, pod którym pozwany dawno już nie mieszka, a był wskazany w umowie. Nowy system będzie też automatycznie sprawdzał, czy nie zachodzi kwestia zawisłości sporu pomiędzy tymi samymi stronami. Zweryfikuje to mechanizm elektroniczny, który ma zacząć działać od przyszłego roku.
Tagi: EPU, e-sądy, Minister Sprawiedliwości, PESEL
Autor: A.K.
Data: 13 października 2012