· Zaloguj się · ISSN 2083-8824
Konto
E-wokandy
Sygnatura:

Miasto:

Regulacje prawne

Aktualności

A A A

Fiskus u przedsiębiorcy

 

 

                                    Fiskus u przedsiębiorcy

     Kontrola działalności gospodarczej przedsiębiorcy przeprowadzana przez organy kontroli skarbowej oraz organy podatkowe  odbywa się na zasadach i w terminach określonych w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej.
     Przedsiębiorca ma przy tym prawo do wniesienia sprzeciwu w przypadku naruszenia przepisów dotyczących m.in. czasu trwania kontroli.
     Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na interpelację poselską (nr 19142) poinformowało, że poziom niezadowolenia kontrolowanych przedsiębiorców ze sposobu obliczania i przestrzegania przez organy podatkowe i organy kontroli skarbowej
czasu trwania kontroli jest marginalny.
     Z danych gromadzonych przez resort wynika, że w I półroczu 2010 r. przedsiębiorcy wnieśli 6 sprzeciwów na działania organów podatkowych naruszające przepisy o czasie trwania kontroli.
     Należy przy tym zauważyć, że w I półroczu 2010 r. urzędy skarbowe przeprowadziły 61 643 kontrole podatkowe.
     Podobnie w 2009 r. na 130 597 kontroli podatkowych przeprowadzonych przez organy podatkowe przedsiębiorcy wnieśli jedynie 6 sprzeciwów dotyczących naruszenia limitów czasu trwania kontroli.
     Nie wpływały również żadne skargi przedsiębiorców dotyczące sposobu obliczania czasu trwania kontroli przez organy kontroli skarbowej. Czy przedsiębiorcy "boją się" skarżyć na kontrolerów wiedząc, że ci mogą przyjść raz jeszcze, czy też rzeczywiście jest tak dobrze? Na wszelki wypadek podajemy dane dotyczące ograniczenia czasu trwania kontroli.


                            Ograniczenia czasu trwania kontroli


     Czas trwania wszystkich kontroli organu kontroli u przedsiębiorcy w jednym roku kalendarzowym nie może przekraczać:

- 12 dni roboczych – dla mikroprzedsiębiorstw

- 18 dni roboczych – dla małych przedsiębiorstw

- 24 dni roboczych – dla średnich przedsiębiorstw

- 48 dni roboczych – dla pozostałych przedsiębiorstw
Tagi: działalność gospodarcza, fiskus, kontrola skarbowa, organy podatkowe, przedsiębiorcy, skarga na urząd
Autor: K.Ch.
Data: 13 grudnia 2010