· Zaloguj się · ISSN 2083-8824
Konto
E-wokandy
Sygnatura:

Miasto:

Regulacje prawne

Aktualności

A A A

Rząd zdecydował o liberalizacji rynku pocztowego.

 

    Od początku przyszłego roku przestaniemy dostawać listy z metalowymi płytkami albo z zeszytem. Poczta Polska nie będzie już miała monopolu na przesyłki do 50 g, a jej konkurenci nie będą musieli uciekać się do obciążania własnych przesyłek.

   Zgodnie z nową regulacją wszystkie firmy świadczące usługi pocztowe otrzymają równy dostęp do rynku usług pocztowych. Wystarczający będzie wpis do rejestru operatorów pocztowych w UKE (to Prezes Urzędu Regulacji Komunikacji Elektronicznej będzie nadzorował funkcjonowanie rynku pocztowego) - nie trzeba już będzie występować o zezwolenie. Projekt zakłada, że usługą pocztową nie jest tylko cały proces, od nadania przesyłki do jej doręczenia, lecz także jego poszczególne etapy. Firmy działające na rynku pocztowym będą mogły się specjalizować między innymi wyłącznie w doręczaniu.

   Przez pierwsze trzy lata od wejścia w życie ustawy do świadczenia usług powszechnych będzie zobowiązana Poczta Polska SA. Potem operator zostanie wybrany w drodze konkursu na kolejnych 10 lat. Aby interes publiczny nie był zagrożony tym, że usługi publiczne okażą się deficytowe i nikt nie będzie chciał ich świadczyć na terenie całego kraju, powstanie fundusz kompensacyjny, na który złożą się wszystkie firmy pocztowe świadczące usługi powszechne lub podobne, z punktu widzenia klienta, do tych usług.

   Większość z krajów członkowskich UE, które wdrożyły już przepisy dyrektywy, wykorzystuje fundusz kompensacyjny (Austria, Belgia, Cypr, Estonia, Francja, Holandia, Irlandia, Niemcy, Portugalia, Słowacja, Słowenia). Część korzysta z modelu mieszanego tj. z funduszu kompensacyjnego i środków z budżetu państwa (Hiszpania, Włochy), część zaś wykorzystuje wyłącznie środki z budżetu (Bułgaria, Litwa, Norwegia oraz Wielka Brytania w przypadku usługi pocztowej na terenach wiejskich).

   Projekt nowelizacji Prawa Pocztowego zakłada również większą ochronę praw konsumentów. Standardy doręczeń przesyłek nadawanych w ramach usług powszechnych mają być takie jak teraz (np. 85 proc. zwykłych listów ma być doręczona w trzy dni po nadaniu).

 
Tagi: monopol, prawo pocztowe, regulacja, rynek usług, UKE
Autor: A.K.
Data: 19 października 2012