· Zaloguj się · ISSN 2083-8824
Konto
E-wokandy
Sygnatura:

Miasto:

Regulacje prawne

Aktualności

A A A

Wierzyciel łatwiej ściągnie koszty odzyskiwania należności.

 

   Taki zapis ma wprowadzić resort gospodarki w ustawie o terminach zapłaty w transakcjach handlowych.

    Ustawa ma za zadanie skończyć z praktykami polegającymi na narzucaniu kontrahentom przez silniejszą stronę umowy zbyt długich terminów zapłaty. Wprowadza ona zasadę, że termin zapłaty w transakcjach handlowych nie powinien przekroczyć 60 dni kalendarzowych. Ustalenie dłuższego terminu możliwe ma być wyłącznie wtedy, gdy nie będzie się to sprzeciwiało właściwości i społeczno-gospodarczemu celowi umowy lub zasadom współżycia społecznego oraz będzie uzasadnione. Gdy przesłanki te nie zaistnieją, ustalenie terminu dłuższego niż 60 dni zostanie potraktowane jako opóźnienie w zapłacie.

    Ustawa znowelizuje także przepisy kodeksu postępowania cywilnego wprowadzając możliwość dochodzenia spłaty tych należności w postępowaniu nakazowym na podstawie dokumentów potwierdzających poniesienie kosztów odzyskiwania należności.
Tagi: KPC, przedsiębiorca, transakcje, ustawa
Autor: A.K.
Data: 20 października 2012