· Zaloguj się · ISSN 2083-8824
Konto
E-wokandy
Sygnatura:

Miasto:

Regulacje prawne

Aktualności

A A A

Akcje w spadku a podatek Belki.

     Rzecznik Praw Obywatelskich protestuje przeciw przepisom, które nakazują płacić podatek od poniesionej straty, ale Ministerstwo Finansów odpowiada, że ewentualne zmiany w ustawie o PIT zostaną wprowadzone najwcześniej w 2014 roku.

            Obecnie osoba, która odziedziczy w spadku akcje, jednostki uczestnictwa lub inne aktywa kapitałowe jest zobowiązana zapłacić podatek na zasadach ogólnych – jeżeli jest najbliższą rodziną zmarłego nie płaci go w ogóle, a jeżeli należy do odleglejszych grup podatkowych wówczas musi zapłacić podatek od spadku. Problem prawnopodatkowy powstaje w momencie gdy dziedzic chce zbyć aktywa – powstaje obowiązek podatkowy wynikający z ustawy o PIT czyli tzw. podatek Belki. Z jednej strony osoba, która zapłaciła podatek od spadku zostanie podwójnie opodatkowana, z drugiej urzeczywistnia się jeszcze poważniejszy błąd ustawodawcy. W przypadku gdy akcje (lub inne aktywa) przyniosą stratę, w odniesieniu do dnia zakupu aktywów, podatnik-dziedzic i tak będzie musiał zapłacić 19% podatek. Co więcej, zgodnie z ustawą, podatek liczony jest od przyrostu wartości aktywów kapitałowych. Oznacza to, że podatnik-dziedzic musi zapłacić podatek od wartości całkowitej. Takie rozwiązanie stoi w sprzeczności z ideą podatku Belki, który miał obciążać jedynie dochód uzyskiwany na konkretnych rynkach. W obecnym stanie prawnym podatek od dochodów kapitałowych rozszerza swój zakres przedmiotowy również na zdarzenie faktyczne jakim jest śmierć człowieka. Co więcej ustawa o PIT pozwala na odliczenie poniesionych strat od należności podatkowej, takiej możliwości nie mają spadkobiercy, ponieważ w ich przypadku nie ma możliwości wystąpienia straty. W przypadku spadkobierców dochodem jest cała wartość aktywów, a nie różnica między cena sprzedaży i kupna.

            Przepisy budzą również problemy interpretacyjne w sądownictwie administracyjnym oraz działalności fiskusa. Większość sędziów nie podziela argumentów związanych z sukcesją praw i obowiązków podatnika, którą przewiduje Ordynacja podatkowa. Taki stan rzeczy wykorzystuje fiskus, który jednolicie stoi na stanowisku, że podatek należy zapłacić bez uwzględnienia ewentualnych strat na aktywach. Dotąd, jedynie nieliczne składy sędziowskie przyznały rację podatnikom. W korzystnych podatkowo orzeczeniach sędziowie wskazują na zasadę równości i przyjmują złożenie, że sukcesja generalna dotyczy również kosztów poniesionych przez spadkobierce. Takie orzeczenia wydały m.in. WSA w Warszawie III SA/Wa 834/07, III SA/Wa 821/11 oraz WSA w Lublinie I SA/Lu 702/08.
Tagi: orzeczenia, orzeczenia sądowe, orzeczenia WSA, PIT, podatek, spadek, WSA
Autor: Kazimierz Chojna
Data: 22 października 2012