· Zaloguj się · ISSN 2083-8824
Konto
E-wokandy
Sygnatura:

Miasto:

Regulacje prawne

Aktualności

A A A

Rewolucja w prawie zamówień publicznych

                 Rewolucja w prawie zamówień publicznych


    "Rynek" zamówień publicznych jest wart ponad 126 miliardów złotych i rośnie w tempie około 15% rocznie. 48% struktury zamówień stanowią roboty budowlane i z nimi powiązane, 30% - usługi, pozostałe 22% - dostawy.
    Niewątpliwie jest to bardzo duży i słodki tort do podziału. Przedsiębiorcy starający się o pieniądze pochodzące z sektora finansów publicznych nabierają coraz większej wprawy w "grze" o zamówienie - dlatego często faulują lub ich czynności można uznać za wysoce nieetyczne. Takim zjawiskom ma zapobiec nowelizacja ustawy o zamówieniach publicznych. Doktryna już od dawna wskazywała na problem spółek powiązanych kapitałowo, które stratują do jednego przetargu. Niewątpliwie zachowanie takich podmiotów rzadko nosiło znamiona czystej konkurencji, a dużo częściej ma na celu sztuczne zwiększenie kwoty zamówienia oraz wykluczenie słabszych oferentów z procedury przetargowej.
    Obecnie nawet jeżeli podmiot sektora publicznego lub dysponujący jego środkami mają podejrzenia do porozumienia przetargowego (częśćiej określanego mianem zmowy), nie mogą wysunąć żadnych konsekwencji. Również Prezes Urzędu Zamówień Publicznych ma ograniczone kompetencje do wykazania zmowy przetargowej między podmiotami zależnymi.
    Nowelizacja zakłada, że przedsiębiorcy pozostający między sobą w stosunku zależności lub dominacji, którzy złożą w przetargu odrębne oferty zostaną z niego wykluczeni.Strona: [1] 2 czytaj dalej »


Tagi: procedury przetargowe, sektor prywatny, sektor publiczny, spółki państwowe, zamówienia publiczne
Autor: K. Ch.
Data: 14 grudnia 2010