· Zaloguj się · ISSN 2083-8824
Konto
E-wokandy
Sygnatura:

Miasto:

Regulacje prawne

Aktualności

A A A

Jak uzyskać rekompensatę od PKP?

           Rekompensata od państwowego przewoźnika jest gwarantowana prawem unijnym, ale nie w każdym przypadku spóźniony pasażer otrzyma zwrot całej wartości biletu, a w przypadku przewozów regionalnych może jej nigdy nie uzyskać.

            Prawo do odszkodowania za opóźnienie pociągu wynika bezpośrednio z rozporządzenia UE nr 1371/2007. Unijny akt statuuje ogólne zasady zwrotu kosztów wprowadzając limity kwotowe w zależności od czasu opóźnienia i rodzaju pociągu.

            Odszkodowania wynoszą 25% ceny biletu, w przypadku opóźnienia od 60 do 119 minut i 50% ceny, gdy pociąg spóźni się ponad 2 godziny. 100% ceny biletu można odzyskać w przypadku gdy pociąg nie odjedzie w ogóle danego dnia. Te zasady nie dotyczą jednak wszystkich rodzajów usług kolejowych. Przesłanką do uzyskania rekompensaty wartość całkowitej ceny bilety – musi być ona wyższa niż 4 euro. Kolejnym warunkiem jest kwalifikacja pociągu. Uzyskanie odszkodowania jest możliwe tylko w przypadku pociągów oznaczonych jako Express oraz Intercity. Nie jest możliwe uzyskanie zwrotu części ceny biletów w przypadku gdy podróżujący nabył bilet linii regionalnych. Co więcej PKP nie wypłaci odszkodowania wtedy gdy podróżujący wiedział lub spowodował opóźnienie pociągu oraz wtedy gdy opóźnienie było mniejsze niż 60 minut.

            Zgodnie z rozporządzeniem zasady przyznawania rekompensat obowiązują również przy przejazdach międzynarodowych, które odbywają się w ramach państw członkowskich. Dodatkowo jeżeli pociąg międzynarodowy odnotuje ponad godzinne opóźnienie pasażerom przysługuje bezpłatny posiłek regeneracyjny – taka zasada nie obowiązuje na liniach krajowych.

            Warto pamiętać, że 100% rekompensata przysługuję każdemu pasażerowi opóźnionego pociągu, który postanowi zwrócić bilet przed odjazdem pociągu.

            Do skutecznego uzyskania rekompensaty podróżujący musi zebrać trzy dokumenty: wypełniony wniosek o odszkodowanie, oryginał dokumentu przewozu (bilet lub internetowe wydruk potwierdzenia kupna biletu) oraz posiadać ważny dokument potwierdzający tożsamość. Wnioski o rekompensatę należy składać w terminie nieprzekraczającym 2 miesięcy od daty planowanego przejazdu. Wnioski można przesłać pocztą, złożyć u wystawcy biletu lub u dowolnego kierownika stacji PKP w całym kraju.
Tagi: odszkodowanie, PKP, prawo unijne, rekompensata
Autor: K.CH.
Data: 26 października 2012