· Zaloguj się · ISSN 2083-8824
Konto
E-wokandy
Sygnatura:

Miasto:

Regulacje prawne

Aktualności

A A A

NSA: Spółka cywilna może być rolnikiem.

            Istotny wyrok dla przemysłu spożywczego zapadł w Naczelnym Sądzie Administracyjnym. Sędziowie uznali, że status producenta rolnego może przysługiwać, nie tylko osobom fizycznym lub prawnym, ale również jednostkom organizacyjnym pozbawionym osobowości prawnej, w tym spółce cywilnej.

            NSA wskazał, że status producenta rolnego jest cechą, którą nabywa się po spełnieniu wymogów prawa, bez względu na osobowość prawną. W ocenie sędziów wykluczenie spółki cywilnej z możliwości prowadzenia działalności rolniczej skutkowałoby dyskryminacją jej wspólników, oraz samej jednostki organizacyjnej.

            W praktyce orzeczenie oznacza, że spółki cywilne mogą zostać rolnikiem i dzięki temu nabywają prawo do wnioskowania o dofinansowania pochodzące z budżetu państwa lub z budżetu środków europejskich.

            W przedmiotowej sprawie spółka cywilna złożyła wniosek o dofinansowanie działalności ze środków Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR). Oddział okręgowy agencji przyznał dopłatę we wnioskowanej kwocie, ale wkrótce potem nadrzędny oddział regionalny podjął decyzję uchylającą. W ocenie dyrektora regionalnego postępowanie prowadzone wobec spółki cywilnej było wadliwe ze względu na brak podmiotowości spółki cywilnej. Zdaniem dyrektora o dofinansowanie mogli występować poszczególni jej wspólnicy, o ile są producentami rolnymi.

            Spółka zaskarżyła decyzję organu do WSA, który przyznał jej rację. Sprawa trafiła na początku 2012 roku do NSA. Prezes NSA podjął decyzję, że sprawa budzi poważne wątpliwości natury prawnej i brak jest jednolitego orzecznictwa w tej kwestii. Do wydania wyroku powołano powiększony 7-osobowy skład sędziowski. Siedmiu sędziów również przyznało rację spółce i potwierdziło, że spółkom cywilnym przysługuje prawo do bycia rolnikiem. Za podstawę swojego orzeczenia sędziowie wskazali zapisy ustawy o krajowym systemie ewidencji producentów rolnych. Przepisy ustawy mówią, że rolnikiem może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna. Podobnie kwestię regulują przepisy unijne, które nie ograniczają kręgu osobowego w przypadku producentów rolnych. Jedynym wymaganiem jest by takie podmioty były posiadaczami ziemi rolnej lub określonych zwierząt.

            Sędzia sprawozdawca Andrzej Kisielewicz wskazał, że szkodliwe byłoby przyjęcie założenia, że tylko wspólnicy spółki mogą być rolnikami. Odrzucił również argument dyrektora regionalnego, który popierał swoją argumentację tym, że tylko jeden ze wspólników miał numer identyfikacyjny producenta. Sędzia odparł argument twierdząc, że nadanie numery jest jedynie czynnością techniczną, a dopłata przysługuje osobom prowadzącym gospodarstwo rolne.

Uchwała jest prawomocna i wiążąca dla systemu prawa administracyjnego.

Sygnatura: II GPS 2/12
Tagi: ARiMR, dopłata, NSA, producenci, spółka akcyjna, WSA
Autor: K.CH.
Data: 29 października 2012