· Zaloguj się · ISSN 2083-8824
Konto
E-wokandy
Sygnatura:

Miasto:

Regulacje prawne

Aktualności

A A A

JST mniej pożyczają.

 

           Nowe regulacje dotyczące finansowania długu jednostek samorządu terytorialnego, w szczególności reguła wydatkowa skutkują obniżeniem działań powodujących wzrost długu gmin, powiatów i województw. Duży wpływ na zmniejszenie potrzeb finansowych samorządów ma również nowelizacja ustawy o finansach publicznych, która wejdzie w życie w 2014 roku.

            W wyniku zmian prawnych, zaproponowanych i lobbowanych przez Ministerstwo Finansów, zdecydowanie spadła wartość emisji nowych obligacji komunalnych. Przez pierwsze 3 kwartały 2013 roku JST pożyczyły, za pomocą własnych obligacji, ponad 1 mld złotych. W poprzednim roku, w analogicznym przedziale czasu, wartość emisji przekroczyła 2,5 miliarda złotych.

            Największymi emitentami obligacji komunalnych w obecnym roku było miasto Kraków – prezydentowi miasta udało się sprzedać papiery o łącznej wartości wynoszącej 180 milionów złotych. Pozostałe emisji nawet nie zbliżyły się do pułapu 100 milionów złotych. Na przykład Elbląg wyemitował obligacje o wartości 85 mln zł, Słupsk – 33 mln zł, województwo wielkopolskie 30 mln zł. Według agentów emisyjnych (banki, firmy inwestycyjne, domy maklerskie) w tym roku pojawią się jeszcze kilka większych emisji – Kraków zwiększy wartość emisji do 300 milionów złotych, a województwo wielkopolskie podczas następnej oferty zaproponuje papiery o wartości 146 milionów złotych. W całym 2012 roku łączna wartość wyemitowanych obligacji komunalnych ma sięgnąć 2 miliardów złotych, podzielonych na 130 programów i ponad 200 emisji.

            W opinii PKO BP, największego agenta na rynku obligacji komunalnych JST, lata 2012 i 2013 przyniosą zmniejszenie ogólnej wartości emisji, ale nie zmniejszy się liczba programów emisyjnych. JST będą wykorzystywały obligacje do restrukturyzacji długu, zmniejszenia kosztów jego obsługi oraz do konsolidacji zadłużenia w jedną formę. Obligacje komunalne są również dobrym instrumentem pozwalającym na wydłużenie zapadalności wierzytelności. Dlatego liczba programów emisyjnych nie spadnie, ale zmniejszy się ich wartość – JST będą rzadziej pożyczały na inwestycje, za to zadłużone podmioty będą dążyły do restrukturyzacji długu za pomocą tego instrumentu.

            Według agencji ratingowej Fitch Polska łączne zadłużenie JST z tytułu emisji obligacji komunalnych wyniosło ponad 25 miliardów i wzrosło o 672 mln w porównaniu do września 2011 roku.
Tagi: dług, finanse publiczne, JST, obligacje, samorządy
Autor: K.CH.
Data: 31 października 2012