· Zaloguj się · ISSN 2083-8824
Konto
E-wokandy
Sygnatura:

Miasto:

Regulacje prawne

Aktualności

A A A

Dłużnik będzie mógł być zwolniony z kosztów sądowych.

 

    Projekt jest wynikiem orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego z 15 maja 2012 r. (sygn. akt P 11/10). Trybunał Konstytucyjny doszedł do wniosku, że generalne wyłączenie możliwości zwolnienia dłużnika od kosztów sądowych narusza standard wywodzony zasady dostępu do sądu. Nade wszystko zakwestionowana regulacja nie wykazuje cechy „konieczności”, która to pozwala na stwierdzenie, że dane ograniczenie w zakresie korzystania z konstytucyjnych wolności i praw jest dopuszczalne.

     Dłużnicy zyskają dzięki nowelizacji legitymację do występowania o zwolnienie od kosztów sądowych, zaś uwzględnienie ich wniosków będzie uzależnione od tego, czy należycie wykażą, iż nie są w stanie ich ponieść – czy to w całości, czy też ewentualnie w określonej części (zob. art. 100 ust. 2 i art. 101 ustawy o kosztach) – „bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny” (art. 102 ust. 1 ustawy o kosztach) lub, że nie dysponują „dostatecznymi środkami na ich uiszczenie” (art. 103 ustawy o kosztach). W odniesieniu do tych podmiotów stosowane będą mogły być również pozostałe przepisy zawarte w tytule IV ustawy o kosztach – wytłumaczył projekt senator Piotr Zientarski. Jednak projektowana ustawa może mieć wpływ na zwiększenie się wydatków z budżetu państwa przeznaczonych na sądy powszechne.
Tagi: nowelizacja, przepisy prawne, regulacja, Senat RP, Trybunał Konstytucyjny
Autor: A.K.
Data: 05 listopada 2012