· Zaloguj się · ISSN 2083-8824
Konto
E-wokandy
Sygnatura:

Miasto:

Regulacje prawne

Aktualności

A A A

MS chce uprościć konfiskatę przestępczych majątków.

    Zmiany mają dotyczyć art. 45 kodeksu karnego. Obecnie przewiduje on przepadek korzyści, jeśli sprawca osiągnął ją z popełnienia przestępstwa. Po zmianie sąd mógłby orzekać przepadek majątku pochodzącego ze źródeł nielegalnych. Najpierw majątek zostanie zamrożony, a jego ostateczny przepadek na rzecz Skarbu Państwa będzie możliwy,  gdy zabraknie dowodów o jego legalnym pochodzeniu. Ciężar dowodowy spoczywałby na oskarżonym, który musiałby wykazać, że jego majątek nie pochodzi z działalności przestępczej.

    Według profesora Andrzeja Zolla- przewodniczącego Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Karnego za niewielki procent orzeczonych przepadków odpowiada praktyka i  nie jest to kwestia napisania zupełnie nowego przepisu ale obecny należałoby doprecyzować. Ponadto jak mówi profesor Zoll, dużo skuteczniejsze musi być także dochodzenie do informacji o rzeczywistym majątku przestępcy.
Tagi: KKPK, Minister Sprawiedliwości, oskarżony, przepadek mienia, Skarb Państwa
Autor: A.K.
Data: 07 listopada 2012