· Zaloguj się · ISSN 2083-8824
Konto
E-wokandy
Sygnatura:

Miasto:

Regulacje prawne

Aktualności

A A A

JST coraz częściej zamawiają ratingi.

           Profesjonalizacja rynku długu JST powoduje, że władze gmin, powiatów i samorządów coraz chętniej podpisują umowy z agencjami ratingowymi. W ubiegłym roku m.st. Warszawa wydała na ten cel niemal 300 tysięcy złotych, w ślad za największymi miastami i województwami podążają mniejsze jednostki, które nie tylko chcą taniej sprzedać swoje papiery dłużne, ale również postrzegają rating jako dobry sposób na przyciągnięcie inwestorów zagranicznych.

            Obecnie 23 miasta (w tym Warszawa na prawie powiatu), 3 województwa oraz 5 spółek komunalnych w Polsce posiada aktualizowaną ocenę ratingową. JST zamawiają zarówno ratingi publiczne (kierowane do wszystkich potencjalnych inwestorów) oraz prywatne, zwane też poufnymi (zamawiane celem przedstawienia grupie wybranych inwestorów przy konkretnej emisji, pożyczce). Samorządy częściej sięgają po ratingi międzynarodowe, które przygotowują agencje z tzw. wielkiej trójki, czyli Standard & Poor’s (pierwszą w Polsce ocenę zamówiło miasto Łódź w 1997 r.), Moody’s oraz Fitch, który jako jedyny posiada filie w Polsce. Dodatkowym graczem na rynku agencji ratingowych jest CERA – Central European Rating Agency.  Najwięksi dłużnicy, jak np. miasto Warszawa, posiadają kilka ocen wykonanych przez różne agencję.

            Powodem zwiększonego zainteresowania ocenami ratingowymi jest wzrost wartości rynku obligacji komunalnych. W 2011 roku rynek wzrósł o niemal jedną trzecią i osiągnał łączną wartość 14,35 mld złotych. Rating jest skutecznym narzędziem, które pozwala na zmniejszenie rentowności obligacji komunalnych ponieważ zwiększa ono zaufanie banków oraz innych inwestorów instytucjonalnych do emitenta. Co więcej rating jest ogólną oceną gospodarki budżetowo-finansowej całej jednostki samorządu terytorialnego. Innymi słowami ocena ratingowa stanowi świadectwo wystawiane władzom gminy czy województwa. Rating powoduje zmianę w postrzeganiu jednostki – pokazuje, że miasto lub województwo prowadzi „zdrową“ i przejrzystą politykę finansową.

            W dużym przybliżeniu ogólna ocena ratingowa JST jest zbliżona do oceny całego państwa. W przypadku Polski JST często zostały lepiej ocenione niż polski system finansów publicznych. Najlepszymi ratingami cieszą się Warszawa – najwyższa ocena AAA na rynku krajowym oraz A2 (odpowiednik „4“ z dużym plusem) na rynku międzynarodowym oraz województwo wielkopolskie, które otrzymało w skali kraju ocenę AA+ (druga w kolejności najlepsza ocena według Fitch Polska). Tak dobre wskaźniki pozwalają tym jednostkom pożyczać pieniądze niemal po tej samej cenie co Skarb Państwa. Z reguły mniejsze jednostki mają niższe oceny np. powiat żywiecki został oceniony, przez agencję Moody’s, na Baa2 co plasuje go zaraz za Wrocławiem.
Tagi: dług, inwestor, JST, rating, rynki finansowe
Autor: Kazimierz Chojna
Data: 08 listopada 2012