· Zaloguj się · ISSN 2083-8824
Konto
E-wokandy
Sygnatura:

Miasto:

Regulacje prawne

Aktualności

A A A

MSW proponuje ułatwienia dla cudzoziemców w Polsce.

 

     Wydłużenie z 2 do 3 lat zezwolenia na pobyt czasowy dla cudzoziemców, jedno zezwolenie na pobyt i pracę w Polsce, czy zezwolenie na pobyt czasowy na okres 2 lat dla cudzoziemców kontynuujących w Polsce studia – to kilka ze zmian, przygotowanych przez MSW dla cudzoziemców w nowej ustawie.

     Ministerstwo Spraw Wewnętrznych poinformowało, że przekazało do konsultacji społecznych oraz uzgodnień międzyresortowych projekt nowej ustawy o cudzoziemcach.

     Nowa ustawa ma zawierać pakiet rozwiązań wprowadzających ułatwienia dla cudzoziemców pracujących i studiujących w Polsce oraz tych, którzy chcieliby zalegalizować swój pobyt.

    W projekcie proponuje się wydłużenie z 2 do 3 lat maksymalnego okresu, na który cudzoziemcom może być udzielone zezwolenie na pobyt czasowy. Wniosek o zezwolenie na pobyt czasowy cudzoziemiec będzie mógł złożyć podczas swojego pobytu, w dogodnym dla siebie momencie. Teraz każdy, kto chce przedłużyć pobyt na terytorium naszego kraju musi z takim wnioskiem wystąpić przynajmniej 45 dni przed końcem ważności wizy lub aktualnego zezwolenia na pobyt.
Tagi: cudzoziemcy, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, ustawa, zezwolenie
Autor: A.K.
Data: 09 listopada 2012