· Zaloguj się · ISSN 2083-8824
Konto
E-wokandy
Sygnatura:

Miasto:

Regulacje prawne

Aktualności

A A A

Ważna i ciekawa konferencja

                             Ważna i ciekawa konferencja

W dniu 3 grudnia br. w Akademii Leona Koźmińskiego (konkretnie w Kolegium Prawa tej uczelni) odbyła się wyjątkowo ciekawa konferencja prawnicza. Akademia wspólnie z fundacją Forum Obywatelskiego Rozwoju i Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka zorganizowała spotkanie teoretyków i praktyków prawa na temat: „Publiczna dostępność orzeczeń sądowych”.

     Podstawą do dyskusji stał się raport „Publiczna dostępność orzeczeń sądowych” autorstwa Marka Niedużaka oraz Michała Jagielskiego. Raport ten jako zawierający analizę i ocenę realiów prawnych oraz faktycznych dostępu obywateli do treści rozstrzygnięć sądowych zarekomendowała pani prorektor Akademii - profesor dr hab. Jolanta Jabłońska-Bonca. Jawność sprawowania wymiaru sprawiedliwości gwarantowana jest mocą Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej oraz Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności. W Polsce tymczasem, jak wynika z raportu referentów, owa jawność czy też dostępność, tak dla prawników, jak i dla ogółu obywateli, pozostawia wiele do życzenia.

   Kolejny z wprowadzających do dyskusji, dr Marcin Matczak z Instytutu Nauk o Państwie i Prawie Uniwersytetu Warszawskiego dodał: „Efektem takiej analizy jest twierdzenie, że dostępność ta pozostawia wiele do życzenia. Autorzy raportu słusznie wskazują, że publikacja wszystkich orzeczeń sądowych jest warunkiem realizacji praw i wolności konstytucyjnych, takich jak prawo do sądu, że może przyczynić się do ujednolicenia orzecznictwa oraz że problematyka poruszana w orzeczeniach może stanowić ważny sygnał dla legislatywy co do problemów związanych ze stosowaniem prawa". Dodał jeszcze jedną znamienną uwagę: „Jeśli jednak spojrzymy na publikację orzeczeń sądowych z punktu widzenia socjologii prawa, okazuje się, że spełnia ona jeszcze jedną ważną funkcję. Jak wskazywał nieodżałowany Artur Kozak, społeczność prawnlków pozostaje w specyficznej relacji komunikacyjnej wobec siebie – w sposób ciągły rozważa i dyskutuje nad rzeczywistością prawa, która dla tej grupy społecznej stanowi rzeczywistość równie realną, jak rzeczywistość świata fizycznego. Aby rzeczywistość ta mogła funkcjonować i rozwijać się we właściwym kierunku, uczestnicy tej dyskusji muszą w sposób swobodny kontaktować się ze sobą, a ich wypowiedzi na temat rzeczywistości prawa nie mogą pozostawać w ukryciu. Każde orzeczenie sądowe, podobnie jak i glosa do tego orzeczenia, która nie powstanie, jeśli orzeczenie nie będzie publicznie dostępne, jest ważnym głosem wskazującym. Jak społeczność prawników postrzega rzeczywistość prawa, jak rozumie jego instytucje, jak dookreśla to, co w prawie niedookreślone. Tylko w takiej swobodnej wymianie poglądów ukształtować się może dojrzała kultura prawna, która – znowu powołując myśl Artura Kozaka – jest jedynym gwarantem stabilnego funkcjonowania prawa i rozwoju demokracji".

   Nasza Wokanda powstała w dużej mierze w odpowiedzi na takie właśnie oczekiwania i zapotrzebowanie środowisk prawniczych. Będziemy się starali, aby przy okazji kolejnej konferencji prawniczej na temat dostępności orzeczeń prawniczych, z kolejnego raportu wyłaniał się inny, lepszy obraz funkcjonowania prawa w Polsce. Chcielibyśmy w najbliższym czasie zamieścić cały tekst raportu, oraz materiały video z interesującej dyskusji jaka odbyła się w Akademii Leona koźmińskiego. Takie dyskusje też warte są szerokiego udostępnienia.
Tagi: dostępność prawa, jawnośc sprawowania prawa, orzeczenia sądowe, prawa człowieka
Autor: ZL
Data: 30 grudnia 2010