· Zaloguj się · ISSN 2083-8824
Konto
E-wokandy
Sygnatura:

Miasto:

Regulacje prawne

Aktualności

A A A

E-doręczenie ma uprościć postępowania.

 

    Rząd pracuje nad założeniami do nowelizacji ustawy o informatyzacji działalności podmiotów wykonujących zadania publiczne. Nowe prawo ma ponadto znowelizować kodeks postępowania administracyjnego, ordynację podatkową oraz prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. W obowiązującym obecnie stanie prawnym zgoda na komunikację elektroniczną z urzędem jest wyrażana dla indywidualnej sprawy administracyjnej. Oznacza to, że strona lub inny uczestnik postępowania musi ją wyrażać odrębnie dla każdego toczącego się postępowania, w którym uczestniczy.

   Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji planuje, żeby już samo wniesienie przez stronę pisma w formie elektronicznej obligowało organ do stosowania w postępowaniu tej właśnie formy komunikacji ze stroną.
Tagi: Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji, nowelizacja, Rząd RP
Autor: A.K.
Data: 25 listopada 2012